Foto: Camilla Lindskog

Att brottas med Gud

Att brottas med Gud - det är något de flesta troende gör någon gång. Här delar Sr. Céline och biskop Johan med sig av sina brottningar i ett samtal under ledning av prästen Josefin G Andersson.