En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vuxenkörer

Lunds domkyrka har fem körer för vuxna: S:t Laurentii Kammarkör, Ide Vokalensemble, VOS-Voices of Scandinavia, Katedralkören och Mikaelskören.

Fem körer för vuxna 

Som medlem i någon av Lunds domkyrkas körer blir du en integrerad del i livet i och runt Domkyrkan. Körerna medverkar regelbundet i Domkyrkans välbesökta högmässor, gör spännande konsertproduktioner och deltar vid olika högtider i Lunds stift. 

Alla körer är blandade, det vill säga öppna för både män och kvinnor. Provsjungning tillämpas för alla körer förutom Mikaelskören. 

S:t Laurentii Kammarkör

S:t Laurentii Kammarkör är en projektbaserad  kör för kvinnor och män som inte har möjlighet att repetera varje vecka. Kören sjunger huvudsakligen i Domkyrkans högmässa, men också vid stiftshögtider och medverkar i olika konsertproduktioner. Repertoaren består av verk från medeltiden till vår tids kyrkomusik. Utgångspunkten är ett till två repetitionstillfällen inför varje projekt.

Detta är kören för dig som är en van körsångare, har god notläsningsförmåga, tycker om att sjunga á capella och kan hålla en stämma också i sammanhang där du är själv. 
Provsjungning genomförs för antagning. 

Övningstid: Tisdagar kl. 19-21 enligt särskilt schema.
För intresseanmälan kontakta körledare Robert Bennesh.

Ide Vokalensemble 

Ide Vokalensemble är en kör för både män och kvinnor. Kören har 16–24 sångare och sjunger en repertoar från renässansen till vår tids musik med tyngdpunkt på á capella. Kören sjunger regelbundet kyrkans gudstjänster och konserter.

Detta är en kör för dig som är van körsångare men inte har möjlighet att öva varje vecka.  Notläsningsförmåga krävs. Provsjungning genomförs för antagning.

Övningstid: varannan tisdag kl. 19–21 (jämna veckor). 

För intresseanmälan kontakta körledaren Stefan Ekblad. 

VOS - Voices Of Scandinavia

VOS är en kör för både män och kvinnor. Kören som har 24 –32 sångare startade som en satsning i Malmö Live Konserthus regi. Idag har kören ett bredare verksamhetsområde och inledde hösten 2018 ett samarbete med Lunds domkyrka utöver fortsatta engagemang på Malmö Live Konserthus. VOS står för Voices Of Scandinavia vilket speglar körens klangideal, den skira och raka skandinaviska klang som blivit omtalad i körkretsar världen över. Provsjungning krävs för antagning och höga krav ställs på intonation, gehör och klangbehandling såväl som notläsningsförmåga.
Övningstid: onsdagar kl. 18.30–21.30
För intresseanmälan, kontakta körledaren Robert Bennesh.

Katedralkören

Katedralkören är en kör för både kvinnor och män. Kören har cirka 50 sångare och är en så kallad oratoriekör som främst ägnar sig åt de större klassiska körverken med orkester och solister, men sjunger även á capella. Kören medverkar vid konserter och de större högtiderna i Domkyrkan. Notläsningsförmåga krävs. Provsjungning genomförs för intagning.
Övningstid: Torsdagar kl. 19–21.30. 
För intresseanmälan, kontakta körledaren Stefan Ekblad.

Mikaelskören

Mikaelskören är en kör för både kvinnor och män- öppen för alla som vill sjunga. Kören sjunger en väldigt blandad repertoar, allt från klassiskt till visor och gospel. Kören sjunger regelbundet i Domkyrkans middagsböner i samband med övningstiden på tisdagar. Kom med och låt musikglädjen ta över.

Övningstid: Tisdagar kl. 12.15–13.15. 

För intresseanmälan, kontakta körledaren Stefan Ekblad