Foto: Kristina Strand Larsson

Till minne av – om liv och död, minnesfilmer och epitafier

I Lunds domkyrka hänger epitafier, minnestavlor, från 1500-talet. Har minnesfilmer på YouTube någon likhet med ett epitafium från 1500-talet? Genom en rundvandring i domkyrkan möter eleverna existentiella frågor genom bild, historia och religion.

En lektion i livets ändlighet

Om du googlar på ”vila i frid”, ”till minne av” eller ”RIP” så dyker de upp: minnesfilmer om människor som dött. Har minnesfilmer på YouTube någon likhet med ett epitafium, en minnestavla från 1500-talet? Tanken om livets ändlighet är ett brännande ämne. Vad vill du bli ihågkommen för? 

Lektionens längd

Lektionen Till minne av – om liv och död, minnesfilmer och epitafier varar cirka 90 minuter. 

Ålder

Lektionen lämpar sig främst för årskurs 7–9, men kan anpassas till andra åldrar och kunskapsnivåer.

Programmets innehåll

  • Epitafium, vad är det?
  • Konst på 1500-talet
  • Vad vill du bli ihågkommen för?
  • Olika tankar om vad som händer efter döden
  • Hur speglar epitafier sin tid?
  • Hur speglar minnesfilmer på Youtube vår tid?
  • Viktiga personer i Lunds historia
  • Skapa ett nutida epitafium

Skolrelaterade ämnen

Religionskunskap, samhällskunskap, historia, bild.

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en bokningsförfrågan, Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.