Stolor i Lunds domkyrka.
Foto: Cajsa Hallgren

Textilateljé i Domkyrkan

Lunds domkyrka har en egen textilkonservator som arbetar med textilkonservering, renovering och rådgivning med fokus på kyrkliga textilier. Ateljén arbetar även med textilvård på uppdrag av församlingar.

Textilier konserveras för att hålla över tid 

Svenska kyrkans materiella kulturarv ska skyddas och vårdas för att på bästa sätt bevaras in i framtiden. Detta gäller även kyrkans många textilier som bland annat består av antependier (altarkläde), mässhakar (prästens plagg), stolor (brett långt vävt band som bärs runt nacken) och nattvardstextilier.

Silke, linne och ull gör textilierna hållbara

De allra flesta av kyrkans textilier har ett högt konstnärligt och heligt värde. De är ofta utförda i finaste naturmaterial som silke, linne och ull. Dessa material åldras med värdighet, vilket gör att textilierna ofta har en betydande ålder. 

Textiliernas färger följer kyrkoåret 

Föremålen speglar sin samtid och har tillverkats av skickliga brodöser, vävare och textilformgivare, ofta specifikt utformade för sin plats i en särskild kyrka. Textilierna tillverkas ofta i en liturgisk färg; grön, röd, vit, violett och ibland svart, vilket markerar kyrkoårets faser och skeenden.   

Äldre textilier skyddas av kulturminneslagen

Många kyrkliga textilier är skyddade enligt kulturminneslagen och ingår i vård- och underhållsplanerna som görs för varje kyrka. Tidens gång, fukt, ljus och hantering nöter och bryter ner materialen i altarets och prästens skrudar. Ibland uppstår behovet av vård och rengöring. För enklare åtgärder som lösa sömmar i fodret kan en sykunnig person åtgärda skadan. Men ofta krävs det att en textilkonservator utför arbetet och skriver en rapport med bilder som sedan följer föremålen.

Textilkonservatorn bedömer, tvättar och lagar äldre textilier

Lunds domkyrkas textilkonservator ansvarar för tillsynen av Domkyrkans textila skrudar. Kyrkans brukstextilier som altardukar och torkdukar tvättas regelbundet vid behov. De kulturhistoriskt värdefulla textilierna skyddas i Kulturminneslagen och kräver tillstånd från Länsstyrelsen innan de får åtgärdas. Åtgärder görs med stor försiktighet för att inte skada eller förändra föremålens utseende eller form. 

Hjälp till församlingar 

Textilkonservatorn i Lunds domkyrka erbjuder olika tjänster till alla församlingar i Lunds stift inom textilkonservering, textilvård och rådgivning. I mån av tid kan ateljén även erbjuda sina tjänster till församlingar i resten av landet, museer, föreningar och privatpersoner. Timpris debiteras.

Tjänsterna som erbjuds: 

  • inventering av textilier, rådgivning och upprättande av åtgärdsprogram
  • tillståndsbedömningar
  • konservering och renovering av kulturhistoriskt värdefulla kyrkotextilier
  • rengöring och fläckborttagning
  • rengöring och kantning av mattor
  • byte och lagning av foder 
  • lagning eller ändring av monteringar på antependier och vävnader

Är du eller din organisation i behov av inventering eller råd? Kontakta Cajsa Hallgren för att boka tid och få prisförslag.

Om Lunds domkyrkas textilkonservator

Cajsa Hallgren är utbildad konservator med inriktning textil. Hon är ordinarie medlem i SFT (Svenska föreningen för texilkonservering), NKF (Nordiska konservatorförbundet) och ICOM (International Council of Museums) 

Relaterat innehåll

Närbild av kors på grönt tyg.

Det textila kulturarvet

Det textila kulturarvet i svenska kyrkor är unikt. Sverige var länge ett fattigt land och många textilier sparades, även de katolska efter reformationen. Vi har också en kulturminneslag som härstammar från 1500-talet och som hela tiden har krävt vård och underhåll av inventarierna.

En präst med lila mantel håller upp en oblat i en fullsatt kyrka.

Prästens kläder

Präster har särskilda kläder på sig under gudstjänsterna – skjorta och mässkläder. Här kan du se plaggen och läsa om hur de används, vad de kallas och symboliserar.