Foto: Jan Kjellström

Studentprästerna vid Lunds universitet/Student chaplaincy at Lund University

Studentprästerna finns till för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet och SLU. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till oss! Vi finns tillgängliga i Lund, Helsingborg, Alnarp, Flyinge och Ljungbyhed.

Kontakta Studentprästerna

Stöd för dig som är student eller anställd 

Studentprästerna är ett ekumeniskt arbetslag (flera olika kristna kyrkor) från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Studentprästerna arbetar flexibelt över hela univerisitetet och har kontor på Domkyrkoforum, vid Lunds domkyrka, i Västerkyrkan i Lund samt på Campus Helsingborg. 

Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen för samtal eller till de mötesplatser vi erbjuder. Genom vårt nätverk Multi Faith Chaplaincy kan vi hjälpa dig att hitta till det samfund/kyrka du önskar.

Studentprästerna erbjuder samtal, krisstöd, workshops, gudstjänster och mötesplatser. Läs mer via länkarna nedan.

Vi firar också 
gudstjänst i Västerkyrkan.

Närbild på en vit lilja.

Student chaplaincy at Lund University

The student chaplains are here for you if you are a student or employee at Lund University and SLU. Regardless of faith or worldview, you are welcome to join us! We are available in Lund, Helsingborg, Alnarp, Flyinge, and Ljungbyhed.

Gemenskap och aktiviteter

I en ny stad kan det ibland vara svårt att hitta nya vänner och aktiviteter. Studentprästerna i Lund ordnar olika aktiviteter som Tacolov med gemensam matlagning och andakt samt kören USCh – Uniting Students’ Choir.

Stöd och samtal

Studentprästerna erbjuder studenter och anställda vid Lunds universitet stöd och samtal.

En ung kvinna i vit särk häller upp vatten i en silverpokal.

Fira gudstjänst

Varje människa kan möta Gud när som helst men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. I Domkyrkan firar vi gudstjänst dagligen och högmässa varje söndag. Vi firar även gudstjänster och andakter med olika teman, till exempel Taizé-, pilgrims-, barn- och musikmässa. Vissa andakter sänds digitalt.