En kvinnlig präst i svart och med rosa kofta står och samtalar med en man i en ljus kyrka.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Studentprästerna

Studentprästerna erbjuder samtal och krisstöd för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet, SLU-Alnarp eller Campus Helsingborg, oavsett tro eller livsåskådning. För anställda erbjuds olika mötesplatser och utbildningar inom existentiell hälsa.

Kontakta Studentprästerna

Stöd för dig som är student eller anställd 

Studentprästerna är ett ekumeniskt arbetslag (flera olika kristna kyrkor) från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Studentprästerna arbetar flexibelt över hela univerisitetet och har kontor på Domkyrkoforum, vid Lunds domkyrka, i Västerkyrkan i Lund samt på Campus Helsingborg. 

Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen för samtal eller till de mötesplatser vi erbjuder. Genom vårt nätverk Multi Faith Chaplaincy kan vi hjälpa dig att hitta till det samfund/kyrka du önskar.

Samtal, krisstöd, workshops, gudstjänster och mötesplatser

Studentprästerna erbjuder

En manlig präst pratar i mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gemenskap och aktiviteter

I en ny stad kan det ibland vara svårt att hitta nya vänner och aktiviteter. Studentprästerna i Lund ordnar olika aktiviteter som Tacolov med gemensam matlagning och andakt samt kören USCh – Uniting Students’ Choir.

Eco Anxiety Support Group

An open group where you can share your thoughts and feelings about climate change. Together we can recognize the challenges ahead and practice hope. The group meets every other Thursday at Liberiet, close to Domkyrkoforum.

Kurser för anställda vid Lunds universitet

Studentprästerna erbjuder personalgrupper vid universitetet utbildningar i bland annat psykisk hälsa, krisstöd, suicidprevention, svåra samtal, mångfald och konflikthantering.