Foto: Kristina Strand Larsson

Skåneresan i årskurs 3

Lunds domkyrka välkomnar varje termin hundratals elever i årskurs 3 som på sin Skåneresa vill se och känna på en del av Lundabygdens historia och inte minst se jätten Finn.

Domkyrkan berättar om 900 år av historia

I årskurs 3 arbetar de flesta skolorna med det ämnesöverskridande temat Skåne. Många avslutar arbetsområdet genom att åka på en Skåneresa. Lunds domkyrka välkomnar varje termin hundratals elever som vill se och känna på en del av lundabygdens historia och inte minst se jätten Finn.

Med sin snart 900-åriga historia har Lunds domkyrka mycket att berätta. Domkyrkans guider och pedagoger tar er med på en tur genom tid och rum.

Lektionens längd

Lektionen Domkyrkan berättar om 900 år av historia tar cirka 60 minuter.

Ålder

För lågstadiet årskurs 3, men programmet kan anpassas efter andra åldrar.

Programmets innehåll

  • Lunds domkyrkas historia
  • Arkitektur, heliga rum
  • Kyrkan idag 

Relaterade skolämnen

Historia, samhällskunskap, religionskunskap.

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en bokningsförfrågan, Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.