Staty i sten kramar en stenpelare i Lunds domkyrkas krypta.
Foto: Gunnar Menander

Sagan om jätten Finn

Välkommen till en spännande sagostund i kryptan där ni får höra sagan om jätten Finn som sägs ha byggt Lunds domkyrka.

Sagostund i kryptan

Tillsammans går vi ner i kryptan, där barnen får sätta sig. Sedan får ni lyssna till berättelsen om jätten Finn som sägs ha byggt Lunds domkyrka. Hur gick det till? 

Lektionens längd

Sagostunden varar cirka 20 minuter. 

Ålder

För barn i förskola.

Programmets innehåll

Berättelsen om jätten Finn.

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en bokningsförfrågan, Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.