Foto: Kristina Strand Larsson

Så byggdes katedralen

Välkommen till en visning där vi pratar om teknik, design, arkitektur och stadsbild under 900 år.

En internationell byggarbetsplats

Där Domkyrkoforum ligger i dag fanns det på 1100-talet en stor byggnadshytta. Arkitekter, stenhuggare, murare, snickare och många andra arbetade för något mycket större än dem själva – katedralen. De kom i mängder, bland annat från Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien och England. Det tog mer än 60 år att färdigställa katedralen och många av dem som arbetade med den fick inte se det färdiga resultatet av sitt slit under sin egen livstid. Stenen fraktades på oxkärror från ett stenbrott i Höör och på flera ställen i kyrkan kan vi fortfarande se spåren av de som högg stenen, genom deras stenhuggarmärken.

Lektionens längd

Så byggdes katedralen tar cirka 45 minuter.

Ålder

Främst gymnasiet, men programmet kan anpassas till alla åldrar och kunskapsnivåer.

Programmets innehåll

  • Varför byggdes en domkyrka i Lund?
  • Vilken betydelse hade platsen i närområdet och i Skandinavien?
  • Hur fungerade en byggnadshytta och vilka var de olika yrkesgrupperna som arbetade tillsammans?
  • Vilka olika byggnadsstilar finns representerade?
  • Hur slås ett valv och hur verkar kraften i ett valv?
  • Varför är riktningen i en kyrka väst-öst?
  • Vad symboliserar mosaiken i absiden?
  • Vilken är den matematiska modulen i kryptan?
  • Vad fyller brunnen i kryptan för funktion?
  • Vem var jätten Finn?

Relaterade skolämnen

Samhällskunskap, historia, religionskunskap, matematik.

 

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en intresseanmälan till skolvisning. Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.