Preliminärboka vigsel

Preliminärboka datum för ert bröllop i Lunds domkyrka genom att fylla i nedanstående formulär. Du kan även boka er vigselgudstjänst genom att ringa Svenska kyrkan Lunds expedition på telefon 046-71 88 88.

Vigselgudstjänster sker normalt på lördagar. Inom några arbetsdagar får du en bekräftelse på din bokning eller ett förslag till förändringar om till exempel det önskade datumet inte fungerar. I samband med bekräftelsen får du också veta klockslaget för ert bröllop.

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills vigseln är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.