Preliminärboka dop i Lunds domkyrka

Här kan du via ett formulär preliminärboka en doptid i Lunds domkyrka. Du kan även boka dop via telefon 046-71 88 88. Dop sker vanligtvis på lördagar, klockan 12, 13 och 14. Observera att din bokning inte är definitiv förrän du fått en bekräftelse från Svenska kyrkan i Lund.

Dop sker vanligtvis på lördagar kl. 12, 13 och 14. Inom några arbetsdagar får du en bekräftelse på din bokning eller ett förslag till förändringar om till exempel det önskade datumet inte fungerar.

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.