Orgel i Lunds domkyrka

Orglarna i Domkyrkan

Allt sedan 1200-talet har det spelats orgelmusik i Lunds domkyrka. Idag har Domkyrkan totalt sex orglar där läktarorgeln från 1934 utgör Sveriges största kyrkorgel räknat i antal pipor.

Första orgeln byggdes på 1200-talet

Orgelinstrumentet har under en lång tid varit en viktig komponent inom kyrkans musik. Den kom tidigt att bli en symbol för den himmelska härligheten; orgeln hörde länge till det mest tekniskt avancerade och komplicerade man kunde konstruera och åstadkomma. Domkyrkan första orgel byggdes på 1200-talet. Det var troligen en blockverksorgel.

År 1626 ersattes blockverksorgeln av en orgel som uppfördes på den lektoriemur som avdelade kyrkorummet. Orgeln byggdes av en orgelbyggare vid namn Johann Lorentz. Denna orgel togs ner när västläktaren byggdes på 1830-talet. Här färdigställde sedan Per Zacharias Strand sin orgel 1836. Den orgeln kom sedan i sin tur att ersättas av den nuvarande läktarorgeln.

Läktarorgeln Sveriges största kyrkorgel med 7074 pipor

Den nuvarande läktarorgeln är Sveriges största kyrkorgel räknat i antalet pipor. Den byggdes mellan åren 1932 och 1934 av det danska företaget Marcussen & Søn. Den har 102 stämmor, fyra manualer och pedal och har 7 074 pipor. Piporna är mellan en centimeter och tio meter långa. I orgeln ingår ett tjugotal stämmor helt eller delvis från 1836 och 1876 års orglar. Orgeln renoverades av Marcussen år 1992 och fick då bland annat ett nytt spelbord.

Läktarorgelns orgeldisposition (länk till Wikipedia)

Stor renovering av läktarorgeln väntar 2024

Läktarorgeln från 1934 har med snart 100 000 speltimmar behov av en grundlig renovering. För tillfället lider instrumentet av spruckna bälgar, sviktande funktion i luftlådor och pipor som inte håller stämningen. Efter återkommande småreparationer planerar nu Domkyrkorådet för en omfattande renovering som enligt plan ska genomföras av firman Harrison & Harrison i Durham, England. Just nu arbetas med projektering och tillståndsprövning innan kontrakt kan skrivas, och mer detaljerad planering kring nedmontering, återuppbyggnad och invigning kan äga rum.

Fem andra orglar i Domkyrkan

Utöver den stora läktarorgeln finns det ytterligare fem orglar i Lunds domkyrka. Det finns även ett klockspel i tornet som huvudsakligen spelar förinställda psalmmelodier som hör kyrkoåret till, men som också kan spelas på i realtid.

Kororgeln

Kororgeln framme vid mittskeppsaltaret byggdes 1977 av Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri, Köpenhamn, Danmark. Den har 23 stämmor, två manualer och pedal. Den är delvis inspirerad av 1626 års Lorentzorgel. 

Kororgelns orgeldisposition (länk till Wikipedia)

Minsta orgeln finns i det astronomiska uret

Inuti det astronomiska uret finns Domkyrkans minsta orgel. Det är ett automatiskt spelverk som spelar den medeltida julmelodin ”In Dulci Jubilo” två gånger om dagen.

Fyrstämmig orgel i kryptan

I kryptan finns det en fyrstämmig orgel som byggdes 1965 av Paul Gerhard Andersens Orgelbyggeri i Köpenhamn, Danmark.

Orgeldispositionen för orgeln i kryptan (länk till Wikipedia)

Flyttbar kistorgel i dopkapellet

I dopkapellet finns en flyttbar kistorgel med fem stämmor byggd av A. Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund 2011. Den tillkom efter donationer från privatpersoner samt Lunds domkyrkans vänner. Vid invigningen spelades Bachs verk Die Kunst der Fuge.

Flyttbart positiv i den Sjuarmade ljusstakens kapell

I den Sjuarmade ljusstakens kapell finns ett flyttbart positiv med fyra stämmor byggt av Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri i Köpenhamn, Danmark 1972.

Orgeldispositionen för det flyttbara positiviet (länk till Wikipedia)

Orgelns historia

Orgeln är en mycket gammal uppfinning. Den första piporglen skapades av Ktesibios, ingenjör i Alexandria på 250-talet f.Kr. och kallades till en början för vattenorgel eftersom lufttrycket genererades med hjälp av vattentryck. Även om material och mekanik har utvecklats är principen samma idag som för över 2200 år sen.