Organister och körledare

Lunds domkyrka har tre domkyrkoorganister: Robert Bennesh, Susannah Carlsson och Stefan Ekblad. Samtliga arbetar även som körledare för någon eller några av Domkyrkans körer. Här kan du läsa om deras respektive musikaliska utbildning och bakgrund.

Lunds domkyrkas tre domkyrkoorganister

Robert Bennesh, domkyrkoorganist och körledare

Robert har avlagt bachelor- och masterexamina i kyrkomusik vid Musikhögskolan i Malmö, Musikkonservatoriet i Köpenhamn samt solistexamen i orgel från Yale University i USA. Han har tidigare arbetat i S:t Andreas kyrka i Malmö, Christ Church i New Haven i USA, samt i Skanör-Falsterbo församling i Skåne. Robert har också arbetat som gymnasielärare i körsång och orgelspel.

Susannah Carlsson, biträdande domkyrkoorganist och körledare

Susannah har en masterexamen i kyrkomusik från Musikkonservatoriet i Köpenhamn och har huvudsakligen arbetat i Köpenhamns stift innan sin tjänst i Lunds domkyrka. Hon har även varit anställd som lärare i liturgisk orgel och improvisation vid Musikhögskolan i Malmö. Susannah har även sjungit i professionella ensembler och är utbildad pianist, pianopedagog och sångpedagog.

 

Stefan Ekblad, biträdande domkyrkoorganist och körledare

Stefan har avlagt organistexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med studier för professor Eric Ericson i kördirigering och sjöng i Eric Ericsons Kammarkör i 10 år. Han har tidigare arbetat i Danderyds församling i Stockholm, Ystads församling samt Svenska kyrkan i Oslo. Han har också haft ett nära samarbete med Lyckå Kammarmusik Festival och dess konstnärlige ledare Berth Nilsson i över 20 år.