Lunds domkyrka i orange ljus med blå himmel.
Foto: Linda Oskfred

Om Lunds domkyrkoförsamling

Är domkyrkan som vilken annan kyrka som helst och hur styrs den egentligen? Här kan du läsa om ägande, styrning och även hämta pressbilder.

Vad är Lunds domkyrkoförsamling?

En församling är ett geografiskt område med en kyrka samt en gemenskap mellan dem som bor där och har kyrkan som gemensam mötesplats.  
Lund domkyrkoförsamling är ett geografiskt område runt Domkyrkan. Församlingen är en del av Lunds pastorat. Ett pastorat är ett samarbete mellan flera grannförsamlingar inom Svenska kyrkan.

Lunds domkyrka har en särskild roll

Lunds domkyrka har en särskild roll då den både är församlingskyrka och platsen för de stora stiftsfesterna som präst- och diakonvigningar och jubileumsgudstjänster av olika slag. Domkyrkans roll som stiftets kyrka märks också genom att biskopen som regel leder fredagens morgonmässa samt ett antal söndagsgudstjänster varje år.

Vad är en domkyrka?

En domkyrka är den kyrka där en biskop har sitt säte.

Ordet Domkyrka kommer från latin “Domus Dei” och betyder “Guds hus”. Domkyrkor kan även kallas för katedraler, från grekiskans “lärostol” och katedral på latin översätts fritt med ”biskopens kateder” det vill säga biskopens plats.

Vad är Lunds stift?

Svenska kyrkan är geografiskt indelad i 13 områden, stift, som leds av varsin biskop, därtill finns en ärkebiskop med säte i Uppsala. Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. I Lunds stift, vilket innefattar Skåne och Blekinge, finns en biskop med säte i Lund och med Domkyrkan som residens.  Ett stift kan bara ha en Domkyrka. 

Hur styrs Lunds pastorat?

Var fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla medlemmar möjlighet att rösta på kandidater till såväl lokal- , som stift- och nationell nivå. 
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet på lokal nivå och träffas cirka 4 gånger per år. I Lunds pastorat består kyrkofullmäktige av 35 personer.

Kyrkofullmäktige väljer en styrelse, kyrkorådet, och som träffas ett antal gånger per termin. Styrelsen består av 10 personer.

Varje kyrka i Lund har i sin tur ett råd runt sin församling - församlingsråd. Lund domkyrka har sitt eget församlingsråd och består av 10 personer.

Vem leder Lunds domkyrkoförsamling?

Lund domkyrkoförsamling leds av en arbetsledande präst som är chef över den personal som arbetar i Domkyrkan och kallas domkyrkokaplan. Domkyrkokaplanen leds i sin tur av Domkyrkoprosten som är chef över alla kyrkor i Lund.

Vad är domkyrkorådet?

Lunds domkyrka ägs inte av församlingen utan är en egen stiftelse och förvaltas av ett domkyrkoråd. Rådet har till uppgift att förvalta och utveckla själva kyrkobyggnaden och dess egna tillgångar. Exempel på frågor som domkyrkorådet arbetar med är kontinuerliga renoveringar, underhåll och utveckling av byggnader runt Domkyrkan såsom Domkyrkoforum, samt arbeta med de ekonomiska avkastningar som Domkyrkan har som tillgångar i såväl aktier och fonder som jordbruksmark. Marken arrenderas ut till bönder.

Kontakt: Mats.Persson@svenskakyrkan.se

Projekt Råängen i stadsdelen Brunnshög i Lund

Lunds domkyrka äger mycket mark runt Lund och i Skåne. Domkyrkorådet deltar i projektet Råängen och har avsatt tio hektar mark (på Brunnshög, i Lunds nordöstra del) för att vara med och uppföra en ny stadsdel i Lund. Genom projektet vill kyrkan vara med och påverka framtidens boende och liv i Lund.

 

 

 

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för att boka dop, bröllop och begravning eller ställa frågor om medlemskap samt kyrkans verksamhet. Du hittar också kontaktuppgifter till anställda och förtroendevalda i Lunds domkyrkoförsamling.

Relaterat innehåll

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.