Mittskeppet Lunds domkyrka
Foto: Gunnar Menander

2. Mittskeppet

Gå in i Domkyrkan, förbi det välkomnande vapenhuset och stanna precis när du kommer in i katedralen. Nu är du i Domkyrkans mittskepp, även kallad långhuset, vilket är huvuddelen av byggnaden.

Illustration av domkyrkan.
2. Mittskeppet. Foto: Lunds domkyrka

I mittskeppet firas gudstjänster

Mittskeppet är den plats i Domkyrkan där flest gudstjänster firas, bland annat söndagens högmässa. Mittskeppet har 16 pelare och byggdes i början av 1100-talet i samband med att kyrkan tog form. Från början fanns här även det en kungaläktare men den revs på 1250-talet i linje med den maktkamp som då utspelade sig mellan kyrkan och kungahuset.

Många altaren under 1300-talet

Under 1300-talet var det vanligt att förmögna personer donerade altaren till Domkyrkan och som mest hade Lunds domkyrka runt 60 altaren. 

Dagens fönster är från 1950-talet

Det är osäkert hur fönstren såg ut när kyrkan byggdes. Man ville ha in dagsljus men inte kyla så det gällde att välja storlek noga. De fönster som finns idag är från 1950- talet. 

Bronsstoder över ärkeänglarna och skyddshelgon

De tre bronsstoder som står högst upp på trappan innan högkoret är Domkyrkans äldsta bevarade inventarier som finns kvar i kyrkan. Stoderna föreställer de två ärkeänglarna Gabriel och Mikael samt Domkyrkans skyddshelgon S:t Laurentius. Kolonnerna är tre meter höga. Änglarna är tillverkade ca år 1240 i Hildesheim i Tyskland, vilket var ett berömt centrum för metallurgi.

Predikstolen är ett praktfullt exempel på nordisk renässans

Under slutet av renässansen, år 1592, uppfördes predikstolen. Den är gjord av den tyske bildhuggaren Johannes Ganssog och är tillverkad i sandsten, kalksten samt svart och vit marmor. De fem relieferna, de skulpterade bilderna, är i alabaster (bergart) och föreställer herdarnas tillbedjan, nattvarden, korsfästelsen, uppståndelsen och pingstundret. Vid predikstolens nedre del syns två lejontassar och ett morrande lejonansikte. Predikstolen är en av den nordiska renässansens mest praktfulla skapelser.

Madonna Lunds domkyrka
Det finns flera möjligheter till bön eller eftertanke i Domkyrkan. Foto: Karin Rosvall
Bibeln på olika språk
Bibeln finns på många språk för den som vill sitta ner en stund och läsa. Foto: Karin Rosvall

Fem meter hög mur skiljde folket från prästerna

Där den stora trappan som leder upp till högkoret börjar, stod i flera hundra år en fem meter hög mur som skilde vanligt folk från prästet, en så kallad lektoriemur. Den revs på 1830-talet och hela kyrkan blev då öppen för alla. 

Ny dopfunt som symbol på delad dopsyn

I samband med det ekumeniska mötet 2016 då påve Fransiskus och representanter från Lutherska världsförbundet gästade Lund ville man synliggöra att den lutherska kyrkan och den katolska kyrkan delar dopsyn och erkänner varandras dop. En ny dopfunt togs fram, skapad år 2017 av konstnären Bianca Maria Barmen.

Dopfunten är huggen av Roger Matsson på Lidköpings stenhuggeri av marmor från Carrara. Bronsdetaljerna på dopfunten, vågen och musslan, är gjutna hos gjutare Martin Hansson i Götene. Till dopfunten har konstnären Bianca Maria Barmen även tagit fram en kanna och en skål i ett nära samarbete med kopparslagarmästaren Michaela Ivarsdotter som har sin verkstad i Karlskrona.

Dopfunten har sin normala placering längst västerut i kyrkan, en klassisk placering för att markera dopet som vägen in i kyrkan. Funten är flyttbar och kan placeras mitt i mittskeppet. Den kompletterar Domkyrkans paradisfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet som är placerad i dopkapellet. 

Predikstolen Lunds domkyrka
Predikstolen Lunds domkyrka Foto: Gunnar Menander