Lunds domkyrkas gosskör.
Foto: Filippa Lassen

Lunds domkyrkas gosskör

Lunds domkyrka är hem åt Lunds domkyrkas gosskör, en kör för pojkar och killar mellan 6–30 år. Kören är uppdelad i fem grupper beroende på ålder och erfarenhet: Aspiranterna 1 och 2, Voces Cathedrales, Domherrarna och Cantores Cathedrales.

Lunds domkyrkas gosskör, från 6–30 år

Gosskören är uppdelad i fem grupper beroende på ålder och erfarenhet. Alla som vill vara med är välkomna till provsjungning. Gosskören är kostnadsfri. 

Aspiranterna grupp 1 (6–8 år)

Aspiranterna grupp 1 har en blandad repertoar och övar musik samt körsång på ett lekfullt sätt. Kören övar en gång i veckan och medverkar vid olika gudstjänster och konserter i Lunds domkyrka. Nedan kan du se ett smakprov från kören.

Övingstid: Onsdagar kl. 16.00–16.40
Körledare: Susannah Carlsson

Aspiranterna grupp 2 (6–11 år)

I Aspiranterna grupp 2 börjar vi läsa mera noter och sjunga i stämmor. Samtidigt som repertoaren är blandad finns ett visst fokus på den engelska kyrkans tradition med gosskörsmusik. Kören övar en gång i veckan och medverkar vid olika gudstjänster och konserter i Lunds domkyrka. Nedan finns ett smakprov från kören.

Övningstid: onsdagar kl 16.45-17.30.
Körledare: Susannah Carlsson

Voces Cathedrales (9– ca 13 år)

Voces Cathedrales övar två gånger i veckan och sjunger i två till tre stämmor. En gång i veckan övar kören enbart med diskantrösterna och en gång i veckan tillsammans med de äldre killarna (Domherrarna och Cantores Cathedrales). Då utgör Voces Cathedrales sopran- och altstämman i den sammansatta kören. Samtidigt som repertoaren är blandad finns ett visst fokus på den engelska kyrkans tradition med gosskörsmusik.

Övningstid: tisdagar kl. 16.00–17.10 samt vissa torsdagar kl. 17.00–18.00
Körledare: Susannah Carlsson och Robert Bennesh

Domherrarna (högstadiet/gymnasiet)

Domherrarna sjunger en trestämmig repertoar och fokus i gruppen handlar om att bekanta sig med och utveckla sin nya mansröst. Domherrarna övar en gång i veckan och medverkar tillsammans med de andra grupperna i gosskören vid konsert och gudstjänst i Lunds domkyrka. 

Övningstid: tisdagar kl. 16.30–17.30.
Körledare: Robert Bennesh 

Cantores Cathedrales (16–30 år)

Cantores Cathedrales är en kammarmanskör med bred repertoar som innefattar både sakral, profan, modern och klassisk musik. Kören sjunger regelbundet tillsammans med de andra grupperna i Lunds domkyrkas gosskör men har också självständiga projekt, som manskör eller i samarbete med andra körer, till exempel damkören Korallerna. 

Övningstid: Torsdagar kl. 17–19.
Körledare: Robert Bennesh