Lunds domkyrkas församlingsråd

Styrelsen i Lunds domkyrkoförsamling kallas församlingsrådet. Församlingsrådet ska ha omsorg om församlingslivet och främja dess utveckling.

Församlingsrådet

Styrelsen i Lunds domkyrkoförsamling kallas församlingsrådet och sammanträder cirka en gång i månaden. Församlinsgsrådet ansvarar för det lokala gudstjänstlivet och inriktning av verksamheten.

Ordinarie ledamöter

Clara Berg, vice ordförande