Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrksafari

Finns det vilda djur i Lunds domkyrka? Följ med på en upptäcktsfärd bland skulpturer, målningar och ristningar.

Upptäcksfärd bland skulpturer, målningar och ristningar

Tillsammans upptäcker vi en del av de djur som finns avbildade i Lunds domkyrka. Vi pratar om vilka de är och hur de hamnat här. Vi avslutar med att berätta sagan om jätten Finn.

Lektionens längd

Kyrksafari tar cirka 40 minuter.

Ålder

Förskola

Programmets innehåll

  • Hur låter olika djur?
  • Varför finns det bilder av djur i kyrkan?
  • Vad används de olika sakerna till som en del av djuren finns på?
  • När började Lunds domkyrka byggas?
  • Hur användes byggnaden då och hur och används den idag?
  • Sagan om jätten Finn

 

 

 

 

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en bokningsförfrågan, Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.