Några personer står runt små bord och pratar på en ljussatt scen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kultur och samhälle

Mötet mellan kyrka, kultur, tro och samhälle är en ständig pågående process där domkyrkan är en viktig del av Lunds kulturscen. I Domkyrkan kan du uppleva konserter och ta del av konstutställningar. Domkyrkan deltar aktivt i kommunens kulturarrangemang så som Kulturnatten, Konsthelgen och Lund Choir Festival. Kyrkan vill aktivt bidra till samhälle och kultur. Domkyrkan är en mötesplats i korsvägen mellan teologi och kultur.

En prideflagga med ett kors. I bakgrunden en folkmassa med andra prideflaggor.
Det som händer på gator och torg händer också i kyrkan. Foto: Magnus Aronson /Ikon

Det som sker på gator och torg sker också i kyrkan

Kyrkan förvaltar ett brett och tusenårigt arv av miljöer, byggnader, musik, bilder, kunskap och tankar i skrift och liturgi och är också en plattform för såväl nationella som lokala kulturaktörer.

Arbetet med konst och kulturdialog i Lunds domkyrka är en central del av verksamheten. Kyrkan är del av det totala kulturlivet. Altaret som platsen där brödet och vinet dukas och Kristus är närvarande är utgångspunkt i arbetet. Det som sker vid altaret hör samman med det som sker på torget. Skönheten, leken och dramat är också en självklar del av konsten och ger plats för fantasi och inlevelse.

Rum med målningar av himlar på väggarna och lutade mot väggarna.

Cecilia Edefalk ställer ut himlar i kryptan

16 juli till 21 augusti ställer Cecilia Edefalk ut sitt måleri Lunds domkyrkas krypta. Himlen i olika blå toner möter besökaren som stiger ner i kryptan.

Kvinna fasthållen i ett rep av två personer.

Uppenbarelsebokens dramatik i årets kyrkospel

7 augusti är det premiär för årets version av Lunds stifts kyrkospel, "Uppenbarelse". Spelet som har hämtat inspiration från Uppenbarelsebokens dramatiska texter spelas i Lunds domkyrka fram till 19 september.

Konstverket Cirkeln i hörsalen.

Upplev konsten

Domkyrkan i Lund är i sig ett konstverk. Från första stund finns förbindelsen där mellan konstnären och katedralen. Utan konstnärers, arkitekters och hantverkares kunskap och bidrag skulle det inte finnas någon domkyrka. Samspelet fortsätter i dag genom arbetet med konst och kultur i katedralen. I Domkyrkans krypta visas regelbundet samtidskonst.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Gå på konsert

Musik är en självklar del av Lunds domkyrka. Konsertutbudet är rikt och bjuder på allt från orgelkonserter varje lördag till årligt återkommande konserter som Luciakonserter, julkonserter och oratorier.

På en upplyst scen pågår ett samtal på temat Bildning Mod Motstånd.

Föreläsningar som ger nya tankar

Domkyrkan erbjuder många olika föreläsningar och samtal. Alla föreläsningar är publika och kräver endast anmälan om det står så i arrangemanget.