Äldre bild på Krafts torg utanför Lunds domkyrka
Foto: Per Bagge

Krafts torg - en mittpunkt och baksida

Marken runt domkyrkan har förmodligen tillhört kyrkan sen Kung Knut den helige lät börja bygga domkyrkan på 1080-talet. Det kanske känns idag som domkyrkans baksida men det är en central plats mitt i Lund som tusentals personer passerar varje dag och på medeltiden var det Lunds mittpunkt. Idag är det en dynamisk, men ändå vilsam, plats som knyter ihop Domkyrkan och Universitetet.

Historia

Marken runt kyrkan har sedan domkyrkobygget började tillhört kyrkan. Under medeltiden låg det ett hus, en så kallad kapitelgård som tillhörde kyrkan, men sedan det huset revs användes platsen som kyrkogård under lång tid. År 1830 togs kyrkogården bort och det gavs plats för torget. Under århundradena har här också varit en klosterträdgård och en viktig samlingsplats för de som skulle till brunnen i Kryptan. Dagens utformning av torget fick dock inte sitt utseende förrän år 1845 samt år 1862 då olika byggnader runt torget revs och byggdes om.  Tanken var att skapa ett rum i staden som också skulle framhäva Domkyrkans vackra absid, den östliga delen av domkyrkan. De byggnader och tomter som finns runt domkyrkan bär en historia som berättar om makt och ideal i såväl stad som kyrka under flera hundra år.

Namnet Krafts torg

Namnet Krafts torg är en snedvriden form av ordet “krypta” som syftar på domkyrkans krypta som ligger precis bredvid torget.

Konstverk

En av de mest berömda konstverken på platsen är “Intighet” rest av Uarda akademien år 1984.

Torget har också använts för andra konstinstallationer och är en central plats för Lundakarnevalen som är var fjärde år.

Mer historieläsning

För mer läsning och information om Krafts torg finns boken “Kraftstorg - Lunds mittpunkt och baksida under 500 år” av Andreas Manhag.

 

Krafts torg Lunds domkyrka
Krafts torg Lunds domkyrka Foto: Karin Rosvall
Äldre bild på Krafts Torg med Liberiet i bakgrunden
Äldre bild på Krafts torg med Liberiet i bakgrunden. Foto: Per Bagge