Foto: Kristina Strand Larsson

5. Högkor och absid

Gå från dopkapellet några meter mot mitten av kyrkan och vänd ansiktet mot altaret. Nu står du framför högkoret, längst fram i kyrkan. Domkyrkans högkor är vida känt för korstolarna från 1350-talet, altarskåpet från år 1398 och absidens mosaik från 1927. Högaltaret i högkoret invigdes 1 september år 1146. 

Illustration av domkyrkan.
5. Högkor och absid. Foto: Lunds domkyrka
Altarskåp och altare.
Altarskåpet i högkoret. Foto: Kenneth Ruona

Altarskåp från år 1398 visar jungfru Marias himmelska kröning

Altarskåpet donerades år 1398 av danskan Ide Pedersdatter Falk. Genom giftermål med Thorkild Nielsen Bing blev hon skånska och bodde på Gladsaxehus i östra Skåne. Hon var känd för att vara frikostig med gåvor till kyrkan. Pedersdatter Falk skänkte både stora jordegendomar och inventarier till Lunds domkyrka. Det mest dyrbara är nog altarskåpet.

Altarskåpet är drygt sju och en halv meter brett och två meter högt. Från början fanns det ytterligare en flygeldörr på var sida. Altarskåpet föreställer jungfru Maria och Kristus omgivna av 40 helgon. Skåpet var från början målat i starka färger med en förgylld bakgrund vilket man fortfarande kan se spår av. Under 1800-talet kompletterades altartavlan med figurer eftersom 14 av originalfigurerna hade försvunnit under århundradena. Man använde då figurer från andra altartavlor som inte användes längre.

Den centrala delen av altartavlan visar jungfru Marias himmelska kröning med Jesus vid sin sida. Sju av de 40 helgonen är kvinnliga helgon, bland annat heliga Agnes och heliga Margareta. Exempel på andra helgon är Johannes döparen, Sankt Stefanus och Domkyrkans skyddshelgon S:t Laurentius. Troligtvis är bildskåpet utfört i mäster Bertram von Mindens verkstad i norra Tyskland.

 

Korstolarna

De 78 korstolarna längst fram i högkoret tillverkades på 1350-talet och är gjord i skånsk ek av ypperlig kvalitet. Förmodligen har stolarna varit målade och än i dag finns vissa färgrester kvar. Från början stod korstolarna mitt i högkoret, men efter renovering år 1833 då lektoriemuren revs fick de sin nuvarande placering. Vid flytten av stolarna hittades under dem en mängd föremål som hamnat där under århundradena. Man fann bland annat delar av en kortlek, kärleksbrev, kom-ihåg-lappar, tärningar, pennor och andra saker som kan få oss att förstå hur vardagslivet såg ut då. Föremålen har sparats och återfinns i dag på Domkyrkomuseet vid Kraftstorg.

Förr fick endast präster sitta i korstolarna, men i dag får vem som helst sitta i dem i samband med gudstjänst. Stolarna är rikt utsmyckade med snidade djurbilder ur bland annat Gamla testamentet. Här finns även en drake och en enhörning vilka var mycket populära under medeltiden.

Karl XII:s grindar

Foto: Kristina Strand Larsson

Absiden, mosaiktavlan och glasmålade fönster

Absiden (halvkupolen mot öst ovanför altaret) uppfördes när katedralen byggdes på tidigt 1100-tal och är den del av Domkyrkan som förändrats minst genom seklerna. År 1779 var dock absiden i så dåligt skick att den höll på att rasa. Efter långa diskussioner beslöt man att montera ner och sedan upp hela absiden igen. Alla stenar numrerades vid nedmonteringen så att de kunde sättas på sina rätta platser vid återmonteringen.

Mosaiktavlan visar den segrande Kristus

Mosaiktavlan i absidvalvet är skapad av den danske konstnären och professorn Joakim Skovgaard under åren 1925–1927. Tavlan är 113 kvadratmeter stor och består huvudsakligen av glasmosaik från Venedig och bitar av naturfärgad sten. Varje bit mäter 1,5 x 1,5 centimeter. Motivet är den segrande Kristus på den yttersta dagen som väcker upp de döda ur sina gravar. Mosaiken är Sveriges största kyrkomosaik. Kristus i mitten av den blåa mandorlan mäter 5,5 meter. Konstnären har använt sig av 135 olika nyanser för att skapa de mjuka skiftningar och skuggbildningar som betraktaren ser 17 meter nedanför. Likt i måleri från 1920-talets mitt har konstnären arbetat med olika färger för att skapa skuggor, inga svarta bitar finns för att skapa djup utan endast konturer. Konstnären har medvetet komponerat matta och blanka bitar för att skapa kontraster i ljusbrytningen, liksom snedställda bitar i framförallt de omfattande guldpartierna. Detta är en medveten teknik för att skicka ljuset åt olika håll. År 2018 genomgick mosaiktavlan en grundlig rengöring. 

Rakt under mosaiken finns tre fönster med glasmålningar från år 1936 av den norske konstnären Emanuel Vigeland. Glasmålningarna visar skapelsen och berättelsen om Adam och Eva.