Bronsstaty föreställande Sankt Laurentius med en palmkvist i handen.
Foto: Kristina Strand Larsson

Helgon och skyddshelgon i Domkyrkan

Lunds domkyrkans skyddshelgon är S:t Laurentius och jungfru Maria. Förutom dessa två har även helgonen Knut den helige och Olof den helige stark koppling till Lunds domkyrka. Varje altare i katedralen har en särskild relation till ett eller flera helgon.

Heligt utsedda personer ger skydd 

Helgon är heliga personer som man visar aktning och respekt för även efter hens död. Sankt används som prefix och har sitt ursprung i latinets Sanctus som betyder helig. Sankt förkortas S:t som prefix framför manliga helgons namn och Sankta med S:ta framför kvinnliga helgon.

Skyddshelgon vakar över Domkyrkan

Skyddshelgon kallas de helgon som är utsedda att vaka över något. Helgonen anses generellt inte ha några egna krafter utan agerar på uppdrag av Gud, både under sin livstid och efter. Dock finns det en hel del helgon runt om i världen som anses ha superkrafter.

S:t Laurentius

S:t Laurentius led martyrdöden i Rom den 10 augusti år 258 e. Kr. Som förvaltare av kyrkans egendomar blev han uppmanad av ståthållaren i Rom att överlämna skatterna till kejsaren. Laurentius vägrade och delade istället ut egendomarna till stadens fattiga och sjuka. De fattiga tog han med till ståthållaren och sa att dessa människor är kyrkans skatter. Detta gör att han blivit de fattigas beskyddare. Laurentius dömdes Laurentius till döden. Halstret är hans symbol eftersom han blev lagd på ett halster för att grillas över öppen eld. Enligt helgonlegenden ska han efter ett tag ha bett om att få bli vänd för att inte bli bränd på den ena sidan och bränd på den andra. Kanske är det på grund av detta drastiska uttalande han också blivit humorns beskyddare.

Laurentius i Lunds domkyrka

I Domkyrkans högkor finns en bronsstaty föreställande S:t Laurentius. I den ena handen håller han halstret, sitt martyrredskap, och i den andra håller han en palmkvist som ett segertecken. En liknande bild finns även på det astronomiska uret. I den sjuarmade ljusstakens kapell berättas historien om Laurentius med figurer i keramik som skapats av konstnären Annika Rehn. Redan när du närmar dig Domkyrkan och står framför den västra porten kan du se i reliefen ovanför porten se Laurentius tillsammans med Kristus och Knut den helige.

Varje år firar Domkyrkan S:t Laurentiusdagen på hans dödsdag den 10 augusti.

Bok om Laurentius för mer läsning

Det finns en bok utgiven om S:t Laurentius om du vill veta mer.

Järnhalstret är en symbol för Lunds stift. Foto: Gunnar Menander

Jungfru Maria

Lunds domkyrka är en Mariakyrka. Jungfru Maria är Jesus mor, främsta helgonet inom den romersk-katolska kyrkan. I kyrkan fanns vid slutet av medeltiden drygt 30 altare tillägnade Jungfru Maria. Även i dag är Maria viktig i Domkyrkan. Redan utanför kyrkan på i nordväst finns Maria i form av en skyddsmantelmadonna gestaltad av konstnären Lena Lervik. Hon välkomnar till sin kyrka och skyddar hel mänskligheten under sin kappa.

Bilder av Maria finns på många ställen i kyrkan. I det medeltida uret sitter hon i centrum med Jesusbarnet i famnen. Vi kan se henne på predikstolen, på dess alabasterreliefer. Hon finns i den sjuarmade ljusstakens kapell i en relief på södra väggen. I dopkapellet finns en unik skulptur av Maria med Jesusbarnet tillverkad på 1400-talet. Hon har en krona på huvudet – hon är krönt till himmelens drottning. Sist men inte minst, kan vi se henne i mittpartiet av altarskåpet i högkoret. Här sitter hon vid sin sons sida krönt till Himladrottning. 

Jungfru Maria och Jesus i dopkapellet Foto: Gunnar Menander

Knut den helige 

Knut föddes i Danmark runt år 1040 och var kung av Danmark 1080 till 1086. Knut var den näst äldsta sonen till kung Sven Estridsen som lät bygga biskopskyrkor i Lund och Dalby på mitten av 1000-talet. Knuts drottning var den flandriska prinsessan Adèle som i direkt nedstigande led var släkt med Karl den Store – finare kundet det inte bli. Karl den Store var det kristna idealet vid denna tid. 

Knut var känd för att vara generös mot kyrkan.  Knut den helige lade grunden till Lunds domkyrka genom ett donationsbrev med rika gåvor till kyrkan. Han gav till den ännu inte färdiga kyrkan i Lund och är en inspiration till oss alla att bidra med våra gåvor till det pågående bygget av kyrkan.

På grund av att han utmanade stormännen då han begränsade deras privilegier, blev han attackerad i en revolt och fick fly. Han flydde till S:t Albans kyrka i Odense där han blev mördad vid högaltaret den 10 juli år 1086. Den 10 juli har därför blivit Kung Knuts helgondag. 

Knut finns avbildad ovanför huvudentrén till Domkyrkan samt i södra kapellet.

Olof den helige

Olof föddes runt år 995 och var kung av Norge år 1015 till 1028. Han är Norges nationalhelgon. Olof började sin bana som framgångsrik viking och plundrade bland annat runt Danmarks kuster och i Östersjön. Han antog dock kristendomen och var fast besluten att kristna Norge och arbetade för detta. Han dog i ett slag vid Stiklastad år 1030. Direkt efter hans död skedde ett stort antal underverk i närheten av hans gömda lik. Kort efter hans död byggdes domkyrkan i Trondheim där hans reliker förvarades. På 1100-talet fick han titeln Norges evige kung. Flera kyrkor är uppförda till hans ära. Där Allhelgonakyrkan i Lund ligger i dag låg under medeltiden en kyrka som hette S:t Olofs kyrka och på Österlen ligger än i dag S:t Olofs kyrka. I kyrkan finns det en skulptur där han håller en silveryxa i handen. Det sägs att om man stryker sig tre gånger mot den så kan man bli kvitt olika sjukdomar. Han är utsedd till sjömännens och böndernas skyddshelgon. S:t Olof har även en pilgrimsled namngiven efter sig och återfinns på till exempel Norrköpings stadsvapen.