Tre kollekthåvar står lutade mot en stenvägg.
Foto: Albin Hillert

Ge kollekt

Ordet kollekt betyder att samla in. Varje söndag i gudstjänsten samlas pengar in som kyrkan ger till ett gott ändamål för att hjälpa andra. Beroende på var pengarna går kallas kollekten för riks-, stifts- eller församlingskollekt. I Lunds domkyrka kan du skänka kollekt kontant eller via Swish.

Kollekt är att dela med sig till andra

 

Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett utvalt ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss till andara av det vi själva har. Till kollekten bidrar var och en efter sin förmåga.

Riks-, stifts- och församlingskollekt

Kyrkan samlar in kollekt vid varje söndagsgudstjänst. Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan (så kallad rikskollekt). Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål.

Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, gemensamt för alla kyrkor i Lunds stift (så kallad stiftskollekt).

Övriga söndagar bestämmer församlingsrådet vilka organisationer som ska få pengarna (så kallad församlingskollekt). 

Varje söndag i högmässan presenteras vad dagens kollekt går till, det vill säga vad eller vem kyrkan samlar in pengar till just denna söndag. Ibland står det också i agendan.

Ge pengar i form av kontanter eller via Swish

Du kan ge pengar i form av kontanter eller via appen Swish med mobiltelefonen. Tack för att du vill vara med och bidra till en bättre värld!

Swish nr: XXXX