Foto: Magnus Aronson /Ikon

Engagera dig

I Lunds domkyrka kan du vara med och hjälpa till på flera olika sätt. Många frivilliga krafter behövs för att verksamheten ska flyta på och utvecklas. Bli ideell medarbetare och hjälp Domkyrkan som gudstjänstvärd, ministrant, i det internationella arbetet eller med konfirmander och skolor.

Du behövs för att Lunds domkyrka ska leva

Lunds domkyrka är en aktiv kyrka och många ideella krafter behövs för att verksamheten ska flyta på. Du kan göra mycket eller hjälpa till lite då och då, det bestämmer du själv. 

Gudstjänstvärd eller ministrant

Hjälp till i gudstjänsten som gudstjänstvärd eller som ministrant. Som gudstjänstvärd är din främsta uppgift att skapa delaktighet och hemkänsla för den som kommer till gudstjänsten. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna eller dela ut psalmböcker och agendor. Som ministrant hjälper du till med vissa delar i mässan, till exempel bära ljus, kors och evangeliebok, läsa texter, leda förbön, assistera vid dukandet av nattvardsbordet, dela ut nattvard och ta emot kollekten. Kontakta Lena Sjöstrand för mer information.

Gruppen för internationellt arbetet 

Här är globala rättvisefrågor i fokus. Målet är att engagera, inspirera och informera om det arbete som görs och behöver göras för en bättre värld. Kontakta Mats Nyberg för mer information.

Det engelskspråkiga arbetet

Till högmässan på engelska kl. 17 varje söndag kommer människor från hela världen. Vi behöver hjälp med det praktiska som att ta emot, visa rätt och få människor att känna sig välkomna. Vi välkomnar dig som har svensk bakgrund men som vill komma i kontakt med andra kulturer. Kontakta Jan Kjellström för mer information.

Konfirmander

Vad kan vara roligare än att möta nyfikna tonåringar och deras vandringar mot att hitta sin väg till Gud? Vi jobbar med frågor och svar utanför boxen. Utmanande och lärorikt. Du som är konfirmerad själv är välkommen som konfirmandledare. Du får utbildning i ledarskap, i ämnen som samtalsmetodik, planering av pass, hur man hanterar förtroenden, andakts- och lekmetodik. Kontakta Jonas Persson för mer information. 

Det skolpedagogiska arbetet 

Varje år kommer tusentals barn till Lunds domkyrka för olika visningar. Som mest är det att göra under advent och före påsk. Vi söker volontärer som kan hjälpa till att möta upp grupperna, slussa rätt och underlätta på olika sätt. Kontakta Maria Johnsson för mer information.

 

Tidningen Finn

Lunds domkyrkas tidning Finn söker kreativa illustratörer, skribenter och fotografer som vill bidra ideelt. Kontakta Linda Oskfred för mer information.

Var med i besöksteamet

Var en närvarande medmänniska för någon som behöver kontakt och stöd i hemmet eller på äldreboende. Uppgiften kan vara att besöka, ringa eller följa med på promenader en gång i veckan eller var fjortonde dag. Du förbinder dig att vara med i besöksteamet för en termin i taget. Det är viktigt att kunna lyssna och vara närvarande i mötet. För mer information, kontakta Sandra Lindqvist, diakon.

Diakonigruppen 

Domkyrkans diakoni präglas i första hand av vilka diakonala behov som blir synliga i vår stad. Det innebär att det kan komma tillfällen då det med ganska kort varsel finns möjligheter att göra olika typer av frivilliginsatser. Om du är intresserad av att vara med i diakonigruppen, kontakta Sandra Lindqvist, diakon. 

 

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.