Ljuset från ett färggrant kyrkfönster reflekteras mot stengolvet i en kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

En dag i Domskolan

Gör en tidsresa till medeltidens Lund och prova på en dag i Lunds första – ja Nordens första – skola; Domskolan i Lund.

En dag i skolan på 1400-talet

Alla får på sig en mantel och färdas till 1400-talet, där lektionerna tar vid. Det blir latin, skrivning, läsning och sång. Genom en lekfull dramatisering lär vi oss mer om livet runt domkyrkan och i Lund.

Lektionens längd

En dag i Domskolan tar cirka 90 minuter. 

Ålder

För årskurs 4–6, men programmet kan anpassas till alla åldrar och kunskapsnivåer.

Programmets innehåll

  • Utbildning på medeltiden, för vem?
  • Samhället på medeltiden
  • Skrivkonsten på medeltiden
  • Kyrkan på medeltiden
  • Skapa en anfang

Relaterade skolämnen

Historia, religionskunskap, bild.

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en bokningsförfrågan, Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.