Biskoparna Anders Arborelius och Antje Jackelén står i strålkastarljus i en kyrka och talar i en mikrofon.
Foto: Marie Renaux/LWF

Samverkan med andra kyrkor och religioner

De kristna kyrkorna i Lund tycker inte lika om allt, men samverkar ekumeniskt över gränserna genom Lunds kristna råd där Lunds domkyrka ingår. Studentprästerna är också med i samarbetet Multifaith Chaplaincy med representanter för judendom, islam, buddhism och olika kristna samfund.

Ekumenik – samtal och samverkan mellan kristna kyrkor

Olika kyrkor och samfund är delar av en enda världsvid kyrka. Med våra olika traditioner bidrar vi till helheten. När de olika kyrkorna samtalar och samverkar kallas det för ekumenik. Ekumenik handlar i grunden om relationer. Ekumeniskt arbete strävar efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärker de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling.

Lunds domkyrka ingår i Lunds kristna råd 

Lunds kristna råd är en ekumenisk samarbetsorganisation mellan Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Etiopisk Ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan, EFS och Ad Fontes. Syftet med verksamheten är att främja den ekumeniska gemenskapen i Lund genom att organisera gemensamma arrangemang, att erbjuda mötesplatser för samtal om kristen tro samt att inbjuda till dialog mellan samfunden. På nationell nivå samordnas det ekumeniska arbetet genom Sveriges kristna råd.

Samverkan med S:t Thomas katolska kyrka

Efter det historiska mötet i Lunds domkyrka 2016 då katoliker och lutheraner gemensamt högtidlighöll 500-års minnet av reformationen i närvaro av påve Fransicus och representanter från Lutherska världsförbundet har flera konkreta och viktiga steg tagits mot mer ekumeniskt samarbete mellan katoliker och lutheraner i Lund. Till exempel firar Lunds domkyrkoförsamling och S:t Thomas katolska församling gemensamma aftonböner, vesper, en gång i månaden. Bönen hålls växelvis i Domkyrkan och i S:t Thomas katolska kyrka. Då och då firas även ekumenisk vesper på spanska.

Istället för att fokusera på det som skiljer de bägge kristna trosinriktningarna åt, har man valt att samarbeta inom det som förenar, nämligen Guds ord, dopet, bönen och den diakonala omsorgen. Allt i enlighet med de intentioner som kom till uttryck vid det ekumeniska mötet 2016 vars tema var Från konflikt till gemenskap.

Multifaith Chaplaincy i Lund

Multifaith Chaplaincy i Lund är ett samarbetsavtal mellan Studentprästerna och representanter för judendom, islam, buddhism och olika kristna samfund. 

Påvens besök i Lund och Malmö

Efter 50 års dialog mellan lutheraner och katoliker var det en dag av glädje när påve Franciskus kom till Lunds domkyrka den 31 oktober 2016. För första gången samlades lutheraner och katoliker för att högtidlighålla minnet av reformationen och för att staka ut vägen framåt. Här kan du läsa mer om den dagen.

Relaterat innehåll

Kors av små multifärgade rutor.

Västerkyrkan

Västerkyrkan i Lund är en del av Equmeniakyrkan.

Logotyp för Lutherska världsförbundet. Ljusblå hand, lutherros och en grön kvist.

LWF Lutherska världsförbundet

Lutherska världsförbundet, LWF, är ett omfattande internationellt samarbetsorgan för lutherska kyrkor. Förbundet bildades i Lund 1947 och har nu 140 medlemskyrkor fördelade på 79 länder och omfattande över 70 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är medlem i LWF. Ett av LWF:s prioriterade områden är ekumenik.

Klosterbyggnad i beige tegel med rött tak.

Mariavall, Jesu moder Marias kloster

Mariavall, Jesu moder Marias kloster, är ett katolskt benediktinerkloster för nunnor, beläget i Tomelilla kommun på Österlen i Skåne. Systrarna leder ekumenisk bön för kristen enhet med lovsång och tyst tillbedjan, i Mariavalls klosterkyrka varje tisdag kl. 19.30–20. Därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium som alla är välkomna att delta i.

Vit skånelänga.

Sankt Dominikus kloster i Rögle

Rögle kloster är ett katolskt dominikanerkloster för nunnor i Södra Sandby utanför Lund.