Dopfunt i sten. I bakgrunden syns en ljusbärare och en madonnastaty.
Foto: Kristina Strand Larsson

4. Dopkapellet

Gå från uret, längs kyrkväggen och upp för trappan. I detta nordöstra hörn av Domkyrkan ligger dopkapellet, en plats för mindre andakter, dopgudstjänster och enskild bön. Här finns en av Domkyrkans två dopfunter, en så kallad paradisdopfunt i sandsten från 1200-talet.

Illustration av domkyrkan.
4. Dopkapellet Foto: Lunds domkyrka

Dopkapellet är en plats för dop och enskild bön

1 september år 1146 invigdes det altare som idag står i dopkapellet i norra tvärskeppet. Rummet har under århundradena haft många användningsområden, till exempel som ärkebiskopens eget kapell, men används i dag för mindre andakter, dopgudstjänster och för enskild bön. 

Dopfunt i sten.
Ordet funt kommer från latinets fons, ’källa’. Dopfunten var och är en av kyrkans viktigaste föremål. Genom dopet upptas nya medlemmar i den kristna gemenskapen. Foto: Gunnar Menander

Paradisdopfunt från 1200-talet

Dopfunten i dopkapellet är en så kallad paradisdopfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet. Paradisdopfunten har fått sitt namn från antikens paradisvas, som var en central symbol för vattenkulten. Dopfunten kännetecknas av att skålens nedre del omges av en krans med konvexa, uppåt rundade fält.

Madonnan och Jesusbarnet i skarpt kvällsljus.
Madonnaskulptur i trä. Foto: Kristina Strand Larsson

Skulptur från 1300-talet står sida vid sida med modern ljusglob

I dopkapellet finns en skulptur i trä från 1300-talets första del föreställande jungfru Maria med Jesusbarnet.

Bredvid madonnaskulpturen står en modern ljusglob inspirerad av dopet. Ljusgloben är skapad av Lundakonstnären Mårten Hultenberg och invigdes år 2000. Domkyrkan utvecklas hela tiden med sin samtid. 

Dopkapellet, Lunds domkyrka
De glasmålade fönstren i dopkapellet är från 1930-talet. Foto: Karin Rosvall

Målade glasfönster av Emanuel Vigeland

Dopkapellets målade glasfönster är skapade av den norske konstnären Emanuel Vigeland år 1930. Fönstren på den norra väggen föreställer Jesu gravläggning och uppståndelse. Fönstren på den östra väggen är inspirerade av dopet.

Mäktig baldakin i klara färger

Ovanför altaret i dopkapellet finns en mäktig baldakin, ædicula, med serafer och lejon. Som så många andra detaljer i Domkyrkan var dessa ursprungligen målade i klara färger och placerad på en annan plats än i dag. Om man tittar noga kan man fortfarande se små färgrester.

Från början ett enskilt kapell för ärkebiskopen

Dopkapellet var från början ärkebiskopens särskilda kapell. Vid den västra väggen finns en portal med änglar och två vakande lejon. Det finns mycket som talar för att detta var ärkebiskopens plats vid möten och avkunnande av kyrkliga domar. Vid den norra väggen finns ärkebiskop Andreas Sunesens sarkofag, död år 1228. Enligt sägnen ska han ha fått den danska flaggan, dannebrogen, som en skänk från ovan vid ett korståg i Baltikum. Andreas Sunesen var ärkebiskop i Lund från år 1201 fram till 1224 då han avgick av hälsoskäl.