Dop i dopkapellet Lunds domkyrka
Foto: Gunnar Menander

Dop

Att döpas är att välkomnas in i en ny gemenskap. Det är en gemenskap som sträcker sig genom alla tider och kyrkor över hela världen. I Sverige är barndop det vanligaste men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop och dopet kostar inget. När du döps i Lunds domkyrka blir du medlem i Svenska kyrkan och en del av en lokal församling.

Preliminärboka dop i Lunds domkyrka

Preliminärboka dop

Genom dopet blir du en del av den kristna gemenskapen

Lunds domkyrkas dopfunt som står i Domkyrkans dopkapell har funnits sedan 1200-talet. Runt den har generation efter generation samlats för dop. Dopet är ett erbjudande om att låta denna tradition leva vidare. Genom dopet fogas den som döps till de tusentals människor som tidigare har döpts här.

Du kan döpas som barn, ung eller vuxen

Det finns ingen åldersgräns för att döpas och det kostar ingenting att bli döpt eller låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. 

Oavsett när i livet du döps blir du genom dopet en del av den kristna gemenskapen och medlem i Svenska kyrkan. Det ger dig tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste du vara döpt. 

Barndop

De allra flesta i Sverige döps som barn. Dopdagen blir ett fint tillfälle för familj, släkt och vänner att samlas kring barnet och hälsa det välkommen till familjen och till livet. Genom att döpa små barn betonar kyrkan hur Guds nåd och kärlek finns där redan innan en människa kunnat göra något för att förtjäna denna kärlek. Barnet har ett eget värde som människa och med möjlighet till en egen gudsrelation. För Jesus är barnen till och med förebilder för oss vuxna:

”Sannerligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in” Markusevangeliet kapitel 10, vers 15.

Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matteusevangeliet 28:19

Vid dop av små barn brukar de allra flesta ha på sig en lång, vit dopklänning. Det finns inga regler för vad man ska ha på sig, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. När ni döper ert barn i Lunds domkyrka finns det möjlighet att låna en dopklänning.

Att döpas som tonåring eller vuxen

Alla blir inte döpta som barn. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns för dop, och det är aldrig för sent för att döpas.

För att bli konfirmerad måste du vara döpt. Därför döps i dag en del ungdomar i samband med sin konfirmation. När du döps som vuxen har du oftast en tid innan dopet träffat någon eller några från församlingen och samtalat om kristen tro. För dig som vuxen kan dopet vara ett sätt att markera för dig själv och andra att du lever som kristen och att du vill tillhöra den kristna gemenskapen.

Så går dopet till

Innan dopet har prästen ett dopsamtal med föräldrarna till barnet som ska döpas eller med den unge eller vuxne dopkandidaten. I samtalet förbereds och planeras dopgudstjänsten. Även om dopgudstjänsten följer en särskild ordning finns det gott om utrymme att göra dopet personligt genom att välja psalmer, sånger, dikter och böner. 

Läs om gudstjänstordningen för dopgudstjänst

Dopfadder 

I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och man behöver inte ha någon fadder alls.  En fadder är en person som åtar sig att finnas med den nydöpte som en god förebild som delar ansvaret för den döptes kristna fostran. Vid barndop är det ibland faddern som bär barnet. Att läsa en bibeltext eller en bön i dopgudstjänsten är något som faddrar ofta gör.

Alla som är döpta får lov att vara fadder, det finns inga andra regler. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.

Dopgudstjänsten

Varje dop är en fest för Svenska kyrkan. Familj, vänner och församling samlas i en gudstjänst för att fira detta. Den som ska döpas, eller föräldrar och faddrar, tillsammans med barnet, gå fram till dopfunten. Oftast brukar prästen ösa rent vatten tre gånger över huvudet på den som döps. Man kan också sänka ner hela kroppen i vatten. Under dopet tänds också ett ljus för den som döps. Det ljuset är en symbol för Jesus, som säger: ”Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret.”

Drop-in-dop

Kanske blev det aldrig tid för dop eller kanske kändes det för stort och omständligt. Drop-in-dop är en möjlighet att komma till kyrkan och låta döpa sitt barn eller sig själv utan några större förberedelser.

När du kommer till kyrkan får du träffa dopprästen och prata om dopet. Sedan firar vi en kort dopgudstjänst just för dig eller ditt barn. Det finns dopklänningar i olika storlekar att låna för de som vill.

Om den som döps är under 18 år krävs vårdnadshavares medgivande, och om det finns två vårdnadshavare krävs bådas medgivande.

Boka dop, vigsel och begravning

Svenska kyrkan i Lund har en gemensam bokning för dop, vigsel och begravning. 

Öppettid och telefontid

Vardagar kl. 9–15 (lunchstängt  kl. 11.30–12.30)

Telefon

 046-71 88 88

E-post

lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund

Postadress 

Box 1096, 221 04 Lund

Läs mer om dopet på Dopsajten, en webbsida från Svenska kyrkan

Vanliga frågor med svar

Här har vi samlat olika vanliga frågor med svar om dopet.

Tips på psalmer

Här finns några av de psalmerna som är vanliga vid dop. Det är sångare ur Annakören och Näsets unga manskör från Svenska kyrkan i Höllviken som sjunger.