Guldkrucifix.
Foto: Kristina Strand Larsson

Domkyrkomuseet

Bakom Lunds domkyrka ligger Lunds historiska museum som inrymmer Domkyrkomuseet. Här finns många föremål och textilier bevarade från domkyrkans snart 900-åriga historia, till exempel Margaretas särk och originaldelarna till det astronomiska uret. Domkyrkomuseet är under renovering och återinvigs under 2024.

Historiska museet inrymmer mycket kyrkokonst och även domkyrkomuseet.
Bredvid Domkyrkan ligger Historiska museet som också inrymmer Domkyrkomuseet och Skånes kyrkokonst. Foto: Karin Rosvall

Spår från svunna tider ger glimt av livet i katedralen

Domkyrkomuseet har många spännande sevärdheter. Här kan du bland annat se orginaldelarna till det astronomiska uret i domkyrkan från år 1425 liksom kvarglömda och tappade föremål från de som rört sig i domkyrkan före oss. Föremålen ger oss en glimt av det dagliga livet i katedralen. 

Fynden under korstolarna 

Under kyrkans korstolar har man hittat skrivdon, det vill säga pennor i olika former, bokspännen som man hade för att hålla ihop böcker och radband- en slags böneband. Dessutom har man hittat Skandinaviens äldsta kortlek liksom spelkort och tärningar. Små lappar, kom-ihåg-listor och kärleksbrev hör också till fynden. Föremålen är tillverkade från 1300-talet och framåt. De spännande upptäckterna gjordes bland annat i samband med en restaurering på 1800-talet då korstolarna flyttades. 

Bland de återfunna lapparna, utställda i Domkyrkomuseet, finns festinvitationer, kärleksdikter, komihåglappar och ordspråk. Orden skrivna i all hast ger en glimt av människor som vistats i kyrkan och deras liv.

Här följer några känsloladdade exempel:

  • ”Ni svarta munkar, ni gitter inte göra någonting. Ni är ett pack, ni ska stryka med i pesten”.
  • ”Jag fann en ros så ljuvlig i sin första blomning, hennes kinder rodnar lätt och mitt hjärta blir hett när hon är nära”.
  • ”Den som har honung i mun men försöker sticka mig bakifrån, hans vänskap betackar jag mig för”.
  • ”Det är inte konstigt om du fortsätter att hata Luther, den störste i denna hela vida värld”.

Fler exempel på vad du kan se på Domkyrkomuseet

  • Skiss av vad man tror är den första bilden av Lunds domkyrka, inristad på en träplatta som har varit en del i ett kärl.
  • Mosaikbitar från kormosaiken
  • Detaljer i sandsten som tagits bort under årens lopp från domkyrkan.
  • Detaljerad dokumentation från 1830-talets ombyggnad i form av akvarellteckningar.

Skrudkammaren 

Sedan 1990-talet inrymmer Domkyrkomuseet en skrudkammare. Här visas alla dräkter och kyrkliga textilier upp som har varit i bruk i domkyrkan från 1200-talet fram till 1900-talets mitt. Textilierna är en del av gudstjänstens liturgi och är utformade därefter. I skrudkammaren kan du bland annat se en ärkebiskopsmitra från 1200-talet, liksom ett flertal praktfulla biskopskåpor och mässhakar. Här finns också Andreas Sunesons gravklädnad från 1200-talet och unika medeltida processionsfanor. Många textila konstverk försvann under reformationen, men under 1700-talet fick domkyrkan många nya textilier. I museet finns även förnäma exempel på det tidiga 1900-talets nyskapande textilkonst.

Margaretas särk - en skjorta med magiska egenskaper

I Domkyrkomuseets skrudkammare finns ett klädesplagg som kallas ”Margaretas särk”. Enligt traditionen ska denna skjorta ha tillhört unionsdrottningen Margareta. Många danska turister frågar efter detta plagg. Dock så var det så att drottning Margareta avled på ett skepp i Flensburgs hamn år 1412 och eftersom skjortan är daterad till slutet av 1400-talet kan den inte ha tillhört drottning Margareta. 

Skjortan tillskrevs de mest fantastiska egenskaper i äldre tider. Den sades bland annat kunna hjälpa kvinnor som höll på att dö vid förlossningen i så kallad barnsbörd eller barnsäng. Det berättas att när en dansk drottning låg i födslovåndor och barnet inte föddes fram, skickade hennes make efter denna magiska skjorta från Lund. När man drog skjortan över drottningens huvud föddes raskt ett friskt gossebarn och även drottningen återhämtade sig snabbt. 

I verkligheten är denna ”Margaretas skjorta” en prästskjorta. Den är mycket stor och vid eftersom den bars utanpå ytterkläderna. Dessa prästskjortor kallades för ”superpelicium” på latin, och det betyder ”över pälsen”. Det var på vintern så kallt i domkyrkan, att prästerna var tvungna att bära en päls under prästskjortan. Den är också försedd med blå lappar. Dessa kallas paruror, och är en slags dekoration på skjortan.

Domkyrkomuseets historia

Redan år 1880 uppkom tanken på ett domkyrkomuseum då många ombyggnationer och renoveringar under århundradena hade skapat ett stort lager av betydelsefulla föremål som man gärna ville bevara och visa upp.

När det nya huset för Lunds stift skulle byggas, det så kallade kapitelhuset, bestämdes att ett domkyrkomuseum skulle inrymmas i huset. Placeringen av det nya kapitelhuset blev öster om Krafts Torg och byggdes efter ritningar av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin  (länk till Wikipedia). Huset stod klart 1931 och via en täckt gångbro från historiska museets medeltidsavdelning kunde man binda ihop museerna till ett.

Museet började ta form år 1931 under arkeologen och föreståndaren för Lunds universitets historiska museum, Otto Rydbeck (länk till Wikipedia). Alla sparade inventarier och äldre byggnadsfragment som fanns från domkyrkan skulle nu äntligen ställas ut. Rydbeck dokumenterade och skrev flera historiska böcker om just Lunds domkyrka: Bidrag till Lunds domkyrkans byggnadshistoria (1915) samt Lunds domkyrkas historia (1923). Domkyrkomuseet invigdes år 1932.

År 1993 invigdes en modern skrudkammare för dräkter och textilier på Domkyrkomuseet. Arbetet skedde under ledning av professorn i medeltidsarkeologi Erik Cinthios (länk till Wikipedia).

År 2009 utökades domkyrkomuseets utställningar med en ny del som visar domkyrkans fascinerande och komplicerad byggnadshistoria. Det var Sofia Cinthio, chef för historiska museet, som ledde arbetet.

Just nu pågår en omfattande uppfräschning och uppdatering av både utställningarna och Domkyrkmuseets lokaler. Med hjälp av ny forskning, konservatorns arbete och tillgänglighetsanpassade lokaler, kommer domkyrkans snart 900-åriga historia från och med år 2024 kunna presenteras i ett helt nytt ljus.