Foto: Maria Johnsson

Den mörka medeltiden

Regnigt, ruggigt, lerigt, brunt och blött – så visas medeltiden ofta upp i filmer, böcker och dataspel. Men stämmer det verkligen att medeltiden var en mörk och dyster period?

Diskutera medeltiden med unionsdrottning Filippa

För mer än 600 år sedan kröntes den engelska prinsessan Filippa, i Lund, till unionsdrottning över Danmark, Sverige och Norge och med hennes hjälp ger vi eleverna möjlighet att utforska medeltidens kultur, maktens betydelse och religionens roll. Genom en dialog med en pedagog och drottning Filippa får eleverna en möjlighet att diskutera inte bara sin syn på medeltiden, utan även sin samtid.

Visningen har tagits fram i ett samarbete mellan Lunds domkyrka och Historiska museet i Lund.

Lektionens längd

Programmet Den mörka medeltiden tar cirka 45 minuter. 

Ålder

För årskurs 4–6, men programmet kan anpassas till alla åldrar och kunskapsnivåer.

Programmets innehåll

  • Medeltiden
  • Religion på medeltiden
  • Film och historia
  • Färgers betydelse då och nu
  • Ikonkonst
  • Tyska låneord
  • Skåne och Öresunds betydelse

Relaterade skolämnen

Historia, religionskunskap, bild, svenska.

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en bokningsförfrågan, Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.