Högkoret med altaret, mosaiken, korstolar och St Laurentius.
Foto: Kristina Strand Larsson

Därför firar vi gudstjänst

I gudstjänsten får vi tillsammans tillbe och lovsjunga Gud. Vi lyssnar till Guds röst och bär fram oss själva och hela skapelsen i bön. Mässan är en måltid vi delar med Gud och med varandra. Genom bröd och vin tar vi emot Gud själv. På ett hemlighetsfullt vis kan vi i gudstjänsten förenas också med människor i andra tider och på andra platser.

Gudstjänst är att möta Gud tillsammans med andra

I det kristna livet bjuds varje människa in att upptäcka och djupna i sin egen personliga relation till Gud. Att vara ensam med Gud i bön och lyssnande är viktigt för att komma nära. Men ingen kan vara kristen helt på egen hand. Vi behöver också lyssna, be och möta Gud tillsammans och därför firar vi gudstjänst. Jesus lärde oss att be Vår Fader och inte Min Fader…

Söndag är den stora gudstjänstdagen

Gudstjänst kan man fira när som helst men traditionsenligt är söndagen är den stora gudstjänstdagen. I kyrkans historia räknas nämligen söndagen som den första dagen, skapelsens omvandling av mörkret till ljus men också dagen då Kristus uppstod från döden. Söndagens gudstjänst ger kraft åt vår fortsatta vecka.

Läs mer om gudstjänstfirande här.

 

Som kristna ingår vi i något som är större än oss själva

I Lunds domkyrka finns sex olika altare att fira gudstjänst vid. Några av dem står in mot en vägg och andra mitt i ett rum men trots det står varje altare i mitten. I kyrkor där altarringen finns bevarad blir detta tydligt. En altarring är trots namnet ingen hel ring utan bara en halvcirkel. Resten av cirkeln finns där men är osynlig för våra ögon. Det är när altaret dukas med bröd och vin i mässan som cirkeln blir hel. Vi som ännu lever på denna jord finns samlade på den synliga sidan av altaret och tar emot Kristus i bröd och vin. På den andra sidan altaret finns de som gått före oss in i himmelriket, alla änglarna och Gud själv. Det är den himmelsdimensionen som gör ringen hel.

Ett enda bröd, en enda mänsklighet

Så ingår jag som kristen i något som är mycket större än jag själv. Prästen lyfter ett bröd från altaret, bryter det i två delar och säger: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Och vi svarar: Så är vi fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.
Även om vi bara är två eller tre som firar mässan är vi alltså många. För i mässan försvinner tid och rum och vi blir en enda kropp tillsammans med alla troende över hela jorden och i himlen.