Skiss på äldre herre Lunds domkyrka
Foto: okänd

Biskopar och ärkebiskopar i Lunds domkyrka

Från år 1060 har det funnits biskopar i Lund. Den förste hette Henrik och den nuvarande Johan Tyrberg.

Lunds domkyrka år 1860
Lund domkyrka år 1860. Foto: okänd

Historiskt sett hem åt både ärkebiskop och biskop 

År 1103 upphöjdes biskopen i Lund till ärkebiskop över norra Europa. Men redan drygt 40 år tidigare fick Lund sin första biskop. Reformationen på 1500-talet innebar stora förändringar för Lundastiftet. Ärkebiskopsämbetet avskaffades 1536 och Lund var inte längre huvudorten för den danska kyrkan (Lund var danskt fram till och med år 1658). Mellan åren 1537–1637 fanns det i Lund ett antal så kallade superintendenter istället för biskopar. Lund hann få en dansk biskop 1638, Peder Winstrup, innan Sverige i freden i Roskilde år 1658 tilldelades Skåne. Peder Winstrup avlade trohetsed till Sverige och satt kvar som biskop i Lund.

Vad är en biskop och varför finns han i Lund? 

Svenska kyrkan är geografiskt indelat i 13 områden - stift - varav Lunds stift är ett. Varje stift har en biskop, en präst som är den högsta andliga och administrativa ledaren i stiftet. 

En tavla över alla biskopar sen Domkyrkan byggdes finns i norra sidoskeppet.
En tavla över alla Domkyrkans biskopar finns i Domkyrkan. Foto: Karin Rosvall
Dannebrogen ställs fram vid Sunesens sarkofag i Domkyrkan den 15 juni varje år.

Ärkebiskop Andreas Sunesen och legenden om Danmarks flagga - Dannebrogen

På medeltiden hade man ofta med sig biskopar och ärkebiskopar ute i slagfälten. Krig handlade inte bara om att erövra mark utan också om att kristna det folk man tog mark ifrån.

Om biskop Johan Tyrberg

Läs mer om biskopen, hans valspråk och CV. Här finns också länkar till hans sociala kanaler och podcasten "På djupet med biskop Johan".

Biskop står framför alltaret.

Vad gör en biskop?

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.

Tidigare biskopar i Lunds stift

På Wikipedia hittar du en förteckning över alla biskopar i Lunds stift från 1000-talet och framåt.