En kvinna läser en bibel.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelsamtal och samtalsgrupper

I bibel- och samtalsgrupper får du tala om din tro och läsa och diskutera tillsammans med andra vad Bibelns texter har att säga oss i dag.

Samtal om Bibelns texter och om kristen tro

Bibelsamtal i samband med pilgrimsbön i kryptan

I samband med pilgrimsbönen som hålls i domkyrkans krypta kl. 9 onsdag–fredag erbjuds ett kort bibelsamtal. Samtalet hålls i Liberiet och börjar när bönen är slut, omkring kl. 9.20 och slutar kl. 9.50.

De som vill hjälps åt att leda samtalet. Fokus ligger på att reflektera över vad texten har att säga till oss just denna dag. Vi utgår från egna erfarenheter och delar liv – med utgångspunkt i det som texten väcker hos oss. Det är alltså ingen bibelstudiegrupp, även om tolkningen av texten ibland väcker frågor om hur bibeltexten kan förstås i sin historiska kontext och utifrån ett kristet teologiskt synsätt.

Samtalsgruppen Andrum

Samtalsserien Samtal pågår

Samtal pågår är en samtalsserie som syftar till att gå på djupet i frågor som har med andlig fördjupning och det viktiga i livet att göra. Samtalsserien är ett samarbete mellan Pilgrimscentrum Liberiet, Lunds domkyrkoförsamling och S:t Peters klosters församling. 

 

Relaterat innehåll

Kvinnosymbolen med ett rött hjärta, ett kors och ett ankare.

Debora - en kristen feministisk studentförening

Debora är en kristen, feministisk studentförening vid Lunds universitet. Föreningen verkar för att synliggöra, ifrågasätta och förändra patriarkala och förtryckande strukturer inom den kristna traditionen.