Uret i Lunds domkyrka
Foto: Karin Rosvall

För dig som är extern guide

För att inte guidning ska krocka med till exempel en konsert eller begravningsgudstjänst måste även guidning med egen guide föranmälas minst ett dygn innan besöket. Läs mer vad som gäller här.

Detta gäller för grupper med egna guider

  • För grupper med egen guide tar domkyrkan ut en avgift om 600 kronor per grupp. Avgiften ska betalas innan guidningen påbörjas. Du betalar i informationsdisken inne i domkyrkan. Betalning kan ske via voucher, betalkort eller kontant. 
  • En gruppe får ha max 25 deltagare. Vid fler än 25 deltagare måste deltagarna delas upp i flera grupper. 
  • Guidningen måste anmälas minst 24 timmar innan ankomst för att det inte ska uppstå krockar med konsert, begravningsgudstjänster eller dylikt.