En svart gravsten med guldfärgad text: Älskad och saknad men inte glömd.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Kyrklig begravning bokas hos pastoratsexpeditionen i Lund. Detta hjälper begravningsbyrån er med. Själva begravningsgudstjänsten kan ske i Lunds domkyrka, i en annan kyrka eller i ett begravningskapell på Norra kyrkogården i Lund. Domkyrkoforum kan bokas för minnesstund efter begravningen.

Kyrklig begravning

När någon som står oss nära, någon vi älskar, dör, är det som om en del av oss själva försvinner. Livet i saknadens och sorgens närhet kan vara så tungt, så jobbigt. Här kan den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa, begravningsgudstjänsten, vara till stor hjälp.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten får du som sörjer möjlighet att ta avsked och överlämna den döde till Gud. Samtidigt som vi påminns om dödens allvar förmedlar begravningsgudstjänsten frid bortom tidens och rummets alla gränser, friden som vi ibland kallar himlen eller evigheten. Gudstjänsten förmedlar också hopp om att Gud alltid är med oss, i liv, död och evighet. V behöver inte alltid förstå med vare sig tankar, känslor eller ord, utan istället kan vi lita på att Gud är större än våra hjärtan. I Guds famn finns plats för alla våra tårar och saknad. 

Begravningsgudstjänsten följer ordningen i Svenska kyrkohandboken. Gudstjänsten är offentlig och vänder sig därför till alla som vill ta avsked, oavsett ålder och relation till den döde.     

Begravningsgudstjänsten kostar inget för medlemmar

Begravningsgudstjänsten kostar ingenting om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Om den avlidne däremot inte tillhörde Svenska kyrkan är Lunds domkyrkoförsamling restriktiv i fråga om kyrklig begravning. Har någon sagt att han eller hon inte vill tillhöra kyrkan är det fel att efter döden bära in personen i kyrkan igen. Dock finns det undantag. Om Lunds domkyrkoförsamling gör ett undantag från denna regel fattas beslutet av domprosten i varje enskilt fall. I dessa fall kan en avgift tillkomma för begravningsgudstjänsten. 

Sorgesamtal med en präst innan begravningen

Någon vecka innan begravningsgudstjänsten kommer prästen att kontakta dig som är anhörig för att komma överens om en tid för ett personligt möte. Då pratar ni och prästen om den avlidne men även om praktiska saker som rör själva gudstjänsten – vilka sånger eller psalmer ska sjungas? Ska någon hålla tal?

Önskar ni som anhöriga solist till begravningsgudstjänsten, är det kyrkomusikerns ansvar att ordna detta. Musik vid begravningsgudstjänsten bör framföras som levande musik.

Domkyrkoforum kan bokas för minnesstund

Domkyrkoforum kan bokas kostnadsfritt för minnesstund. Förtäring beställs genom Lunds domkyrkoförsamlingens Anna Renman, administratör.

Minnesgudstjänster varje år under allhelgonahelgen

Minnesgudstjänst firas varje år under allhelgonahelgen. Då får du som anhörig till någon som begravts i Domkyrkan under det senaste året en skriftlig inbjudan till en minnesgudstjänst. Vid minnesgudstjänsten tänds ljus, namnen på de döda kan bli upplästa och de döda innefattas i församlingens förbön. En särskild gudstjänst anordnas också varje år i Sankt Olofs kapell på Norra kyrkogården i Lund.

Själaringning och tacksägelse i kyrkan

Snarast efter dödsfallet sker själaringning i Domkyrkan. Det betyder att Domkyrkans klockor ringer för den som dött. Du som sörjer är välkommen att sitta ner, lyssna till klockorna och minnas. En söndag efter dödsfallet sker också tacksägelse i kyrkan i samband med söndagens gudstjänst. Namnet på den som dött läses upp, ljus tänds och församlingen ber för den avlidna och för de anhöriga medan kyrkans klockor ringer.

Begravningsbyrån eller Lunds domkyrkoförsamling meddelar dig som anhörig tiden för själaringningen och tacksägelsen. Vill ni som anhöriga ha tacksägelse också i en annan församling kan det ordnas.

Dela sorgen med andra 

När en nära vän eller anhörig avlider, oavsett om det sker plötsligt eller efter sjukdom hamnar ofta de efterlevande i ett chocktillstånd. Denna chock kan vara ända upp till några dagar. Kyrkans präster och diakon finns till hands som stöd i denna process om du vill. 

När en tid har gått efter dödsfallet kan det finnas ett behov av att träffa andra som också sörjer. Svenska kyrkan erbjuder så kallade sorgegrupper – grupper som träffas cirka fem tillfällen under några veckors tid och där man delar med sig av sina erfarenheter i samband med dödsfallet. Dessa grupper brukar vara mycket uppskattade av deltagarna. I Lund startas sådana grupper regelbundet.

Kontakta präst eller diakon för samtal

  Relaterad information

  En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

  Planera en kyrklig begravning

  På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

  Lunds kyrkogårdar

  I Lunds Pastorat finns tolv begravningsplatser, dessa är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet.