Detalj av ljusbäraren framför ett fönster. Ett ljus är tänt.
Foto: Kristina Strand Larsson

Be om förbön

Fyll i ett förbönsämne i formuläret nedan, och tryck sedan på skickaknappen så är du med och påverkar förbönen i Lunds domkyrka. Ditt förbönsämne kommer att infogas i förbönen vid en av gudstjänsterna den kommande veckan.

I alla gudstjänster i Lunds domkyrka ber vi en förbön, en bön för händelser, personer och sammanhang i vår omvärld, långt borta eller väldigt lokalt. Du kan vara med och påverka vad vi ska be för. Skicka in ditt förbönsämne via formuläret nedan.

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.