Dannebrogen ställs fram vid Sunesens sarkofag i Domkyrkan den 15 juni varje år.
Foto: Lunds domkyrka

Ärkebiskop Andreas Sunesen och legenden om Danmarks flagga - Dannebrogen

På medeltiden hade man ofta med sig biskopar och ärkebiskopar ute i slagfälten. Krig handlade inte bara om att erövra mark utan också om att kristna det folk man tog mark ifrån.

Världens äldsta nationsflagga

Den 15 juni 1219 stod ärkebiskop Andreas Sunesen på ett blodigt slagfält i Lidnanäs, vid nuvarande Tallinn.  Det såg illa ut för den danska kungen Valdermar Sejr och hans trupper. Han hade samlat sin härd och korsriddare för att ta över och kristna Estland. En van uppgift för både kungen och hans män och nu var det esternas tur men det gick dåligt. I ett anfall som danskarna såg ut att förlora ber kungen ärkebiskopen om hjälp, ärkebiskopen i sin tur ber Gud om hjälp.

Ett tecken från Gud

Som ett tydligt tecken på att Gud stod på danskarnas sida skickas Dannebrogen ner från himlen och tas emot av ärkebiskopen. Detta ger dem danska trupperna förnyad styrka och mod vilket leder till att Valdemar Sejr vinner.

Fantastisk legend

Hur Danmark fick sin flagg är en fantastik legend. Sannolikheten att det gick till precis såhär kan vi lämna öppet för tolkning men inte desto mindre räknas Dannebrogen till världens äldsta nationsflagga.

Vem var Sunesen?

Andreas Sunesen kom från Hvideätten, en högt uppsatt släkte i Danmark. Han var en mycket välutbildad man som hade läst vid Europas främsta universitet i Paris och Bologna och särskilt utmärkte han sig med sina stora kunskap inom teologi, juridik och latinsk diktning. Det är under sin studietid som han lärde känna mannen som kom att bli påve Innocentius III. En nära vän som Andreas Sunesen höll kontakt med hela livet.

Livet som ärkebiskop

Året 1201 blir han vald till ärkebiskop i Lunds stift. Under sin tid som ärkebiskop författar han också Hexaëmeron- ett gediget och omfattande läromedel för präststudenterna vid katedralskolan i Lund och han introducerade även en ny munkorden i Skåne: dominikanerna.

Sunesen vilar i Domkyrkan

Andreas Sunesen avled 1228 på Ivö där han levde sina sista år avskilt från omvärlden. Några år tidigare hade han själv bett om att få lägga ner sitt ämbete då han drabbats av en obotlig sjukdom och hade svårt för att resa. Han begravdes i Lunds domkyrka och är en av de få som än i dag ligger och vilar i Domkyrkan. Hans sarkofag finns i dopkapellet och delar av hans begravningskläde finns att beskåda i Domkyrkomuseets Skrudkammare. Hans grav öppnades 1833 och då fann man bland annat att hans mitra var i oerhört gott skick och man passade även på att teckna av graven. 

Dannebrogen ställs invid sarkofagen

I Lunds domkyrka brukar en kopia av den äldre Dannebrogen, försedd med två blå pantrar, ställas fram invid Andreas Sunesens sarkofag i Dopkapellet den 15 juni varje år. Dagen efter flyttas flaggan till den Sjuarmade ljusstakens kapell och ställs bredvid reliefen på Knut den helige, där den står augusti ut. 

En plats för stillhet

I dag är Dopkapellet, där Andreas Sunesens sarkofag finns, en plats för stillhet och bön. Alla är välkommen upp att tända ett ljus eller sitta ner en stund men fotografering, samtal och rundvandring är inte tillåten.