Ett brett träkors målat med motiv i klara färger står i Lunds domkyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Allmän visning av Lunds domkyrka

Upptäck Lunds domkyrka tillsammans med en guide. Få en översiktlig bild av hur kyrkorummet och staden har förändrats genom århundradena.

Introduktion till både domkyrkans och Lunds historia

Visningen ger en introduktion i lokalhistoria, religionshistoria men också byggnadens historia och vad olika delar av Domkyrkan använts till - då som nu. I snart 900 år har Lunds domkyrka besökts av människor som av olika anledningar varit här och några av dem har lämnat tydliga spår efter sig. Varför och vem var de? 

Lektionens längd

En allmän visning av Domkyrkan tar cirka 45 minuter.

Ålder

Alla åldrar. Programmet anpassas efter gruppens storlek, kunskapsnivå och ålder.

Programmets innehåll

Under en allmän visning av Lunds domkyrka får eleverna lära sig om

  • kryptans betydelse
  • hur Lunds domkyrka har förändrats genom århundradena
  • det astronomiska uret
  • högkoret och mosaiken i öst
  • berättelsen om jätten Finn

Relaterade skolämnen

Samhällskunskap, historia, religionskunskap, bild.

 

Koppling till läroplanen

Brödtext

Välkommen att göra en intresseanmälan till skolvisning. Lunds domkyrka kontaktar dig snarast för att bekräfta din bokning. Observera att programmen "Jul - möte med julkrubban" och "Påsk - möte med påsklandskapet" har egna anmälningsformulär som öppnar vecka 43 (jul) respektive vecka 7 (påsk).

Behandling av personuppgifter: Lunds domkyrka hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Lunds domkyrka inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Telefon: 046-71 87 00 måndag–fredag kl. 8.30-16. E-post: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.