Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre samt kyrkbokförd i en församling i Sverige kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Vad handlar valet om?

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Genom att rösta i kyrkovalet kan du påverka Svenska kyrkan lokalt i Lundby församling, i regionen Göteborgs stift och nationellt.

Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet.

TA DEL AV INFORMATIONEN PÅ ANDRA SÄTT