Från nätverket "Framtiden bor hos oss" konferens i Göteborg, 2015.
Foto: Clement McKay

Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar.

Lundby församling har varit en del av nätverket Framtiden bor hos oss sedan det bildades år 2000. I nätverket tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Tillsammans med andra församlingar vill vi reflektera kring det som sker i de olika områdena och kring vad som är kyrkans uppdrag i vår kontext.

Nätverkets mål

Nätverket har som mål att pröva metoder, ljussätta förhållanden i församlingarna, utöva påtryckningar på politiker, sprida kunskaper och dela erfarenheter internt, inomkyrkligt och externt.

Inom nätverket arrangeras konferenser och utbildningar. Nätverket driver också opinionsfrågor, utvecklar metoder och delar erfarenheter i föreläsningar, seminarier på mässor och utbildningsdagar.

Läs mer om nätverket Framtiden bor hos oss >

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.