Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar.

Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Vi vill reflektera kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i vår kontext.

Inom nätverket utbyter man erfarenheter, arrangerar konferenser och seminarier, genomför utbildningar och väcker opinion i utsatthetsfrågor utifrån en gemensam plattform. Lundby församling har varit en del av nätverket sedan bildandet år 2000. 


Framtiden bor hos oss uppgift är att

- bevaka & driva opinionsbildning
- ha en samordnande funktion
- ordna med konferenserna, både anställda och förtroendevalda
- reflektera över församlingarnas uppdrag

Nätverket har en egen webbplats:

www.framtidenborhososs.se