Meny

Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar.

Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Vi vill reflektera kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i vår kontext.

Inom nätverket utbyter man erfarenheter, arrangerar konferenser och seminarier, genomför utbildningar och väcker opinion i utsatthetsfrågor utifrån en gemensam plattform. Lundby församling har varit en del av nätverket sedan bildandet år 2000. 


Framtiden bor hos oss uppgift är att

- bevaka & driva opinionsbildning
- ha en samordnande funktion
- ordna med konferenserna, både anställda och förtroendevalda
- reflektera över församlingarnas uppdrag

Nätverket har en egen webbplats:

www.framtidenborhososs.se