Foto: Magnus Aronson / IKON

Swisha din kollekt

I Torns församling kan du swisha din kollekt. Använd swishnumret 123 105 9757.

I Svenska kyrkan tar vi upp olika typer av kollekter i samband med våra gudstjänster. Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan (rikskollekt). Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Lunds stift (stiftskollekt). Resterande söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt).

I Torns församling kan du swisha din kollekt. På så vis kan du bidra även om du inte har kontanter eller möjlighet att gå i gudstjänst på söndag. Använd numret 123 105 9757. Söndagens kollektändamål hittar du här nedan!

För att swisha behöver du appen Swish - läs mer på www.getswish.se.

Kollektändamål 2016

April

24 - S:t Lukasföreningarna i Lunds stift 50% / Hela människan i Malmö 50% (stiftskollekt)

Maj

1 - Salt, barn och unga i EFS 50% / Svenska Kyrkans Unga 50% (rikskollekt)
5 - Världsnaturfonden WWF (församlingskollekt)
8 - Hela människan (rikskollekt)
15 - Rumänien - stöd romer som lever i utsatthet, Svenska kyrkans internationella arbete projekt 220 (församlingskollekt)
22 - Svenska kyrkans internationella arbete (rikskollekt)
29 - Rumänien - stöd romer som lever i utsatthet, Svenska kyrkans internationella arbete projekt 220 (församlingskollekt)

Juni

5 - Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (församlingskollekt)
12 - Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (församlingskollekt)
19 - Svenska kyrkans internationella arbete (rikskollekt)
24 - SOS-barnbyar, projektet Maputo - Mozambique (församlingskollekt)
26 - Diakonicentralen Lund (församlingskollekt)

För kollektändamål längre fram, läs gärna på Svenska kyrkan i Lunds stifts hemsida.