Bli medlem i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas.
2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
3. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
4. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
5. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
6. Självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
7. Gratis eller subventionerad familjerådgivning
8. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
9. Ett rikt musikliv med körer och musiker
10. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
11. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
12. Stöd till de som sörjer
13. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
14. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
15. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
16. Stöd inom vård, universitet och fängelser
17. Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.
18. Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.

Du som vill bli medlem i Svenska kyrkan ringer vår expedition på telefon 046-71 88 60 eller mejlar till lund.torn.forsamling@svenskakyrkan.se så skickar vi information hem till dig.

Mer om medlemskapet och avgifter finns att läsa här.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella