Begravning

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans.

Vi får också glädjas över det liv som har varit, allt det vi har delat. I begravningsgudstjänsten lämnar vi över den avlidne i Guds händer. Där får vi också lägga allt det vi själva bär inom oss. Med hopp om att Gud omsluter, bär och gör helt.

Läs om aktuella restriktioner p.g.a Covid-19 i rutan nedan.

Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Covid-19 och Svenska kyrkans verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör Covid-19. Läs mer här.

boka dop, vigsel och begravning

Svenska kyrkan i Lund har en gemensam expedition.

Öppet- och telefontid

Vardagar kl. 9-15 (Lunchstängt 11:30-12:30)

Sommarens öppettider v. 26-33 (27 juni - 21 augusti)
Öppet vardagar kl. 9-14 (Lunchstängt 11:30-12:30) 

Telefon 

046-71 88 88

E-post

lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund

Postadress 

Box 1096, 221 04 Lund

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?