Om oss

Sankt Peters klosters församling är ligger på Väster i Lund. De två huvudsakliga mötesplatserna är Klosterkyrkan och Petersgården med kyrka och församlingshem.

Församlingen bär spår av klosterliv, med ett regelbundet böneliv. Här finns möjlighet till växande i tro för alla åldrar. Här finns också pilgrimsverksamhet och ett aktivt HBTQIA-arbete.

Petersgården är mötesplats och kyrka i vardagen. Här finns en röd tråd från söndagens familjemässor till Öppet hus på vardagarna.

Gudstjänstlivet i Klosterkyrkan har närhet och innerlighet. Samtal och andlig fördjupning äger ofta rum, liksom dop, vigslar och begravningar.

Sankt Peters kloster är en av sju församlingar i Lunds pastorat som leds av domprost Niclas Blåder.

Klosterkyrkan

Klosterkyrkan i Lund ligger på Trollebergsvägen 4, ett stenkast från Lunds centralstation.

Petersgårdens kyrka

Kyrkan är öppen 9-15 alla vardagar.

Ett av ljusen i en ljusbärare av svart smide har just brunnit ut.

Svenska kyrkan i Lund

Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och är med vid livets alla skeden; dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbetar för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Kyrkor och kapell

Här finns mer information om varje kyrka och kyrkogård samt ljudguide och karta.

Vårbild, Norra kyrkogården, Sankt Olofs kapell

Lunds kyrkogårdar

I Lunds Pastorat finns tolv begravningsplatser, dessa är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Församlingsråd i Sankt Peters klosters församling

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Lunds domprost

Domprosten är kyrkoherde i Lunds pastorat med sju församlingar.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan i Lund styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. För varje församling som ingår i pastoratet finns ett församlingsråd.

Kyrkor och kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Lund har 18 kyrkor och kapell. Under medeltiden var Lund en kyrklig metropol med inte mindre än 27 kyrkor och klosteranläggningar. Efter reformationen på 1500-talet revs alla utom två, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

Lediga tjänster

Vill du bli en av de anställda medarbetarna i Svenska kyrkan i Lund? Här kan du se vilka jobb som är lediga.

Förskolan Prästkragen

Nu har vi lediga platser!

Personal Sankt Peters klosters församling

Det är vi som jobbar i Sankt Peters klosters församling

Så är vi fastän många, en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd.