Meny

Om oss

Sankt Peters klosters församling är ligger på Väster i Lund. De två huvudsakliga mötesplatserna är Klosterkyrkan och Petersgården med kyrka och församlingshem.

Församlingen bär spår av klosterliv, med ett regelbundet böneliv. Här finns möjlighet till växande i tro för alla åldrar. Här finns också pilgrimsverksamhet och ett aktivt HBTQIA-arbete.

Petersgården är mötesplats och kyrka i vardagen. Här finns en röd tråd från söndagens familjemässor till Öppet hus på vardagarna.

Gudstjänstlivet i Klosterkyrkan har närhet och innerlighet. Samtal och andlig fördjupning äger ofta rum, liksom dop, vigslar och begravningar.

Sankt Peters kloster är en av sju församlingar i Lunds pastorat som leds av domprost Bo Sandahl.

Församlingsherde

Anders Moqvist

Anders Moqvist

Sankt Peters klosters församling

Församlingsherde

Präster

Johanna Hardefors

Johanna Hardefors

Sankt Peters klosters församling

Präst

Josefina Solberg

Josefina Solberg

Sankt Peters klosters församling

Präst

Barn och familj

Camilla Andersson

Camilla Andersson

Sankt Peters klosters församling

Församlingspedagog

Marie Sjögren

Marie Sjögren

Sankt Peters klosters församling

Församlingspedagog

Diakon

Christel Beckdahl

Christel Beckdahl

Sankt Peters klosters församling

Diakon

Musiker

Martina Björk

Martina Björk

Sankt Peters klosters församling

Kantor, Kyrkomusiker

Margareta Gårder Forss

Margareta Gårder Forss

Sankt Peters klosters församling

Kantor

Kök och servering

Agnes Moberg

Agnes Moberg

Husmor

Vaktmästeri

Felicia Stolt Westling

Felicia Stolt Westling

Sankt Peters klosters församling

Informationsassistent, Vaktmästare

Så är vi fastän många, en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd.