Lui i Sydsudan

Lunds stifts vänstift

Sankts Peters klosters församling är en av flera i Lunds stift som har vänrelationer till stiftet Lui i Sydsudan. Landet är världens nyaste stat och sårat och utarmat sedan tidigare konflikter. Vi vill vara en drivande del i samarbetet som har resulterat i flera konkreta projekt i syfte att underlätta det dagliga tillvaron för invånarna i Lui. Nätverket träffas regelbundet under terminerna och flera har besökt Sydsudan och även tagit emot gäster från dem.

Vi ger föredrag om vårt samarbete och våra erfarenheter i olika sammanhang och arvodet på 1000 kr går oavkortat till projekt i Lui via Lunds stift.

Kontaktpersoner:

anders.nihlgard@gmail.com, 0730-33 93 98

Läs mer om Lui här!