Internationellt arbete

Vill du vara med i vår internationella grupp? Vi träffas några gånger varje termin och engagerar oss i olika internationella frågor.

Är du intresserad av att göra en insats i de internationella frågorna som Svenska kyrkan driver? I Sankt Peters klosters församling träffas internationella gruppen några gånger varje termin och driver olika projekt.

De två stora insamlingsperioderna är under jul och fasta. Då samlar vi in pengar till Svenska kyrkans jul- och fastekampanjer där olika projekt i Svenska kyrkans internationella arbete står i fokus.

Du som är intresserad är välkommen att kontakta oss, du kan göra mycket eller lite, ofta eller någon gång ibland. Vi behöver dig!

Kontaktperson:

elsafoisack@yahoo.se

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete och Act alliance här!

Lui i Sydsudan

Lunds stifts vänstift