Vigsel

I den goda relationen hittar vi hem till till oss själva, till varandra och till Gud.

Att utveckla sina förmågor och låta sin partner växa, det hör till den goda relationen. Att jämka samman, ser och bekräftar utan att försöka göra om den andra.

Denna länk går till en sida på Svenska kyrkans gemensamma webbplats som handlar om vigsel, bröllop och samlevnad.