Samtal och stöd

När du behöver prata med någon eller söka någon form av stöd finns kyrkan här för dig.

enskilda samtal

För att tala med präst eller diakon tar du kontakt med någon av Lunds församlingar. Du kan kontakta präst eller diakon direkt eller få hjälp av församlingens expedition. Präst har alltid absolut tystnadsplikt. Din församling kan också informera om vilka samtalsgrupper som finns. Du kan också få kontakt med präst eller diakon genom vår huvudväxel, 046-71 87 00.

Måndag till fredag kl 16-17 finns en präst eller diakon på plats i Domkyrkan dom tar emot för samtal.

sjukhuskyrkan

Livet är både skört och sårbart. Oavsett om du är patient, närstående eller personal kan Sjukhuskyrkan vara ett stöd. I Blockets entréhall finns Rum för stillhet som alltid är öppet.
Sjukhuskyrkans expedition: 046-17 17 39

jourhavande präst

Alla dagar kl 21-06
Nattetid kan du vända dig till jourhavande präst. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.

kyrkans jourtjänst

Vår uppgift är att lyssna till det svåra, att ge stöd och tröst utan att tvinga på dig våra egna råd eller lösningar. Ring 031-800 650, vardagar kl 13-21, helger kl 16-21.

Vill du hellre skriva väljer du brevlådan på sos.svenskakyrkan.se. Vi svarar senast inom 72 timmar.