Lunds kyrkogårdar

Våra begravningsplatser är öppna för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan i Lund har 12 kyrkogårdar: Norra och Östra kyrkogården, Stora Råby kyrkogård, Klosterkyrkogården, Norra Nöbbelövs kyrkogård, Vallkärra kyrkogård, Stångby kyrkogård, Västra Hoby kyrkogård, Håstads kyrkogård, Igelösa kyrkogård, Odarslöv kyrkogård samt Fredentorps begravningsplats.  

På vår största kyrkogård, Norra kyrkogården finns två begravningskapell, krematorium samt kyrkogårdsexpedition.

Här kan du läsa mer om kyrkogårdarna.