Foto: privat

Lund har fått en ny domprost

Niclas Blåder tillträder den 26 september och välkomnas den 16 oktober i högmässan i Domkyrkan.

Välkommen till högmässa med mottagande av vår nye domprost Niclas Blåder i Lunds domkyrka den 16 oktober kl. 11.00.

Efter mässan blir det mingel med enkel förtäring, musik och tal i tält på Domkyrkoplatsen. Ingen föranmälan behövs.

Medverkar gör Nils Bondesson, piano och sång och Mattias Carlson, tenorsaxofon.

********************************************

 

Niclas Blåder är född 1964 i Solna. Han kommer från en tjänst som biträdande stiftsdirektor och stiftsprost vid Stockholms stiftskansli. Innan dess har han bland annat tjänstgjort i Eskilstuna, Nyköping och på forskningsavdelningen vid kyrkokansliet i Uppsala. Efter teologistudier i Lund prästvigdes han 1994 för Strängnäs stift. 2008 disputerade han i Linköping på en avhandling om mångfald och gemenskap utifrån ett församlingsperspektiv.  

Domprosten är också kyrkoherde i Lunds pastorat.
– Jag ser med glädje och spänning fram emot att lära känna pastoratets 7 församlingar och dess 14 kyrkor, säger Niclas Blåder.

Kyrkofullmäktiges ordförande Cecilia Åkesson och kyrkorådets ordförande Monica Molin gläder sig över kommande samarbete.

– Vi hälsar vår nye kyrkoherde välkommen till Lund, säger Cecilia och Monica.

Läs mer om Niclas Blåder i pressmeddelandet.