Ideellt engagemang

Bli en del i ett större sammanhang. Du behövs!

En stor del av kyrkans verksamhet bygger på de ideellas engagemang. Här finns både meningsfullhet, delaktighet och gemenskap. Som frivillig medarbetare kan du göra mycket eller lite, ofta eller någon gång per år. 

Du kan vara med i en besöksgrupp, bli gudstjänstvärd, koka kyrkkaffe, sjunga i kör eller hjälpa till på språkcafé. Kanske vill du handarbeta till adventsmarknad eller vara med och ordna insamlingar till olika ändamål?

I de flesta församlingar finns en internationell grupp som engagerar sig i insamlingar, rättvisearbete och miljö- och klimatfrågor. 

Hos volontärbyrån hittar du ideella uppdrag i Svenska kyrkan i hela Sverige. 

Är du ung och vill vara med och påverka i de internationella frågorna?
Bli Ageravolontär! 

Ungdomar kan också bli konfirmandledare eller ledare i församlingens ungdomsverksamhet.

Kontakta din församling så berättar de mer! Du behövs!